Najava Poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Slika /EUFondovi/NPOO/EOVZ2022.jpg

Objava dugoočekivanog Poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada planirana je do kraja I. kvartala 2022. godine, a bit će sufinancirana iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO).

Za energetsku obnovu višestambenih zgrada neoštećenih u potresu u okviru C6. Inicijative NPOO-a: Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada, osigurana je alokacija u iznosu od 300 milijuna kuna. Naglašavamo kako ovim Pozivom neće biti obuhvaćene višestambene zgrade oštećene u potresu, već će se one obnavljati kroz poseban poziv.

Pozivom je, u skladu s Programom energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine (Program), predviđeno nekoliko kategorija obnove - integralna energetska, dubinska i sveobuhvatna, koja obuhvaća optimalne mjere unaprjeđenja postojećeg stanja zgrade te osim mjera energetske obnove zgrade uključuje i mjere poput povećanja potresne otpornosti zgrade i sigurnosti u slučaju požara te osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta. Trima navedenim kategorijama obnove zajedničko je podupiranje mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini pojedinačne višestambene zgrade, a na razini investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada potrebno je ostvariti i uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%.

U smislu Poziva koji najavljujemo višestambena zgrada jest ona u kojoj se najmanje 66% ukupne korisne površine koristi za stanovanje, ima tri ili više stambenih jedinica, njome upravlja upravitelj zgrade, jedinstvena je arhitektonska cjelina te nema više od 25% nadzemne građevinske (bruto) površine negrijano.

Ističemo kako će se temeljem ovog Poziva dodjeljivati bespovratna sredstva koja će se koristiti za izradu projektne dokumentacije i provedbu energetske obnove višestambenih zgrada neoštećenih u potresu, a prijavu za ostvarenje prava na sufinanciranje u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade mogu podnijeti ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade.

U skladu s NPOO, intenzitetom sufinanciranja do 60% podupirat će se integralna energetska obnova, a dubinska i sveobuhvatna obnova do 80% za radove i usluge nadzora. Također, napominjemo kako je za integralnu energetsku i dubinsku obnovu moguće ostvariti sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i upravljanja projektom do 85%, a u slučaju sveobuhvatne obnove do maksimalnih 100%.

Sukladno Programu, minimalna obvezna tehnička dokumentacija za prijavu na poziv je glavni projekt energetske obnove, izrađen u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i propisima donesenima na temelju Zakona o gradnji, pravilima struke i posebnim propisima, kao i izvješće o provedenom energetskom pregledu te energetski certifikat prije obnove.