Projekt restrukturiranja trgovačkih društava u državnom vlasništvu

Slika /slike/Opcenito/EU_SRSS_1.jpg

Program potpore strukturnim reformama. Restrukturiranje i povećanje financijske i operativne učinkovitosti trgovačkih društava u državnom vlasništvu.

Projekt financira Služba za potporu strukturnim reformama Europske komisije.

 
Naziv projekta: Restrukturiranje trgovačkih društava u državnom vlasništvu (State-Owned Enterprise Restructuring in Croatia)

Korisnik projekta: Ministarstvo državne imovine i Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP).

Financiranje: Projekt se financira sredstvima Programa potpore strukturnim reformama, koji vodi Služba za potporu strukturnim reformama (SRSS) Europske komisije.

Vrijednost projekta: 240.000 eura 

Cilj projekta: Potpora Ministarstvu državne imovine i CERP-u pri izradi sveobuhvatnog okvira restrukturiranja  trgovačkih društava u državnom vlasništvu i povećanja njihove operativne i financijske učinkovitosti. Upoznavanje s najboljom praksom i znanjem stručnjaka osnažit će se kapaciteti Ministarstva državne imovine i CERP-a, ali i drugih ministarstava, da podupiru i nadziru procese restrukturiranja spomenutih trgovačkih društava. Krajnja je svrha uspješnom pripremom i primjenom planova jačanje financijske i operativne efikasnosti (FOPIP) postići veću profitabilnost, osnažiti upravljačku strukturu i unaprijediti poslovne procese trgovačkih društava u vlasništvu RH.

Koordinator projekta: Ured Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Zagreb.
 
Konzultanti: Konzultantska kuća KPMG, odvjetnički ured Mamić, Perić, Reberski, Rimac sa sjedištem u Zagrebu, Nestor Advisors Ltd iz Londona.
 
Trajanje projekta: veljača 2019. - siječanj 2020. godine.