Projekt tehničke pomoći Ministarstvu državne imovine

Slika /slike/Opcenito/teh-pomoc-EU.jpg


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Operativni program „Konkurentnost i kohezija“.

Naziv projekta: Projekt tehničke pomoći Ministarstvu državne imovine
 
Korisnik projekta: Ministarstvo državne imovine
 
Financiranje: Projekt financira dijelom od 85 posto Europski fond za regionalni razvoj, a sukladno Obavijesti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Dio od 15 posto financira se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
 
Cilj projekta: Osigurati visoku razinu učinkovite provedbe Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ i to jačanjem administrativnih kapaciteta Ministarstva državne imovine kao horizontalnog tijela koje obavlja stručne poslove. Ministarstvo državne imovine će prioritetnim rješavanjem predmeta i projekata, koji se financiraju iz fondova EU-a, pridonijeti djelotvornijem korištenju Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
 
Opis aktivnosti: Rješavanje imovinskopravnih odnosa na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, povezanih s provedbom projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije.
 
Vrijednost projekta:  8.220.818 kuna; iznos koji sufinancira EU: 6.987.695,27 kuna.
 
Razdoblje provedbe projekta: 2018.-2023.
 
Kontakt za dodatne informacije: harmonizacija@mpgi.hr 
 
Više informacija o fondovima Europske unije na poveznici: http://www.strukturnifondovi.hr.