Započela javna rasprava o Izmjenama i dopunama UPU-a državnog značaja „Skijaški kompleks“, Medvednica

Slika /dokumenti/Prostorno/Planovi/PP_DZ/UPUSK/2022/Sljeme_Skijaski_kompleks.1.png

Ministarstvo provodi javnu raspravu o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Skijaški kompleks“, Medvednica. Prijedlog plana dostupan je u prostoru Ministarstva u Zagrebu te se ovim putem pozivaju predstavnici zainteresirane i stručne javnosti da daju svoju doprinos podnošenjem argumentiranih prijedloga i mišljenja najkasnije do 8. veljače 2022. godine.

Nositelj izrade plana je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dok je stručni izrađivač Zavod za prostorno uređenje grada Zagreba.

Cilj izrade izmjena i dopuna plana je unapređenje izletničko-rekreativne funkcije kao primarne funkcije Parka prirode Medvednica, odnosno omogućavanje unapređenja i razvoja rekreativnih i sportskih sadržaja kroz cijelu godinu planiranjem stalne bob staze – „Sljemenski bob“, brdsko biciklističkih staza, adrenalinskih parkova, bez negativnih, odnosno minimalnih utjecaja na staništa, bioraznolikost područja Parka prirode Medvednica, bioraznolikost uže okolice buduće trase stalne bob staze – „Sljemenski bob“, kao i na ostale sastavnice okoliša te na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.
 
Zainteresirana i stručna javnost uvid u prijedlog Plana može izvršiti u prostorijama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu na lokaciji: Ulica Republike Austrije 14., tijekom održavanja javne rasprave odnosno svakim radnim danom od 10. siječnja 2022. do 8. veljače 2022. godine u vremenu od 10 do 14 sati. 
 
Na javnom uvidu dostupan je elaborat Prijedloga izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Skijaški kompleks“, Medvednica koji sadrži Odredbe za provedbu, Grafički dio (kartografske prikaze u mjerilu 1:2000), Obrazloženje kao i  Sažetak za javnost. Elaborat je dostupan javnosti i putem mrežne stranice Ministarstva na sljedećem linku: https://mpgi.gov.hr/urbanisticki-plan-uredjenja-drzavnog-znacaja-skijaski-kompleks-medvednica/4935.
 
Javno izlaganje održat će se dana 21. siječnja 2022. s početkom u 11 sati, u prostorijama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 14.
 
Zainteresirana javnost svoja očitovanja, primjedbe i prijedloge može dostaviti:
 
  • na adresu : Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb,
  • na adresu e-pošte: episarnica@mpgi.hr, s naznakom: „Javna rasprava na Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Skijaški kompleks“, Medvednica“,
  • davanjem očitovanja, primjedbi i prijedloga u Zapisnik na javnom izlaganju, ili
  • upisivanjem očitovanja, primjedbi i prijedloga na javnom uvidu u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz elaborat Prijedloga izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja državnog značaja „Skijaški kompleks“ Medvednica  izloženog na javnom uvidu. 

Dodajmo i kako se Prijedlog izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Skijaški kompleks" Medvednica, izrađuje temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja državnog značaja "Skijaški kompleks", Medvednica ("Narodne novine“, broj 106/20). Izmjena i dopuna temelji se na smjernicama i ciljevima utvrđenim Prostornim planom Parka prirode Medvednica ("Narodne novine", broj 89/14) te poštujući prirodne i druge uvjete zatečene u prostoru propisuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru te detaljnu podjelu područja na posebne prostorne cjeline obzirom na njihovu namjenu i uvjete korištenja.


Dodatne informacije: