Prostorni plan NP Plitvička jezera

Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana
područja posebnih obilježja NP Plitvička jezera

Na sjednici održanoj 5. travnja 2018. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera, koja je objavljena u „Narodnim novinama“ broj 32/18, od 6. travnja 2018., na temelju koje započinje postupak izrade Izmjena i dopuna tog prostornog plana državnog značaja. Odluku o donošenju Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera donio je Hrvatski sabor 4. travnja 2014. i objavljena je u „Narodnim novinama“ broj 49/14.

Nositelj izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a koordinator izrade je Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

Postupak izrade i donošenja izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera pokrenut je u cilju zaštite i održivog korištenja jedinstvenog prostora Nacionalnog parka Plitvička jezera za cjelokupno područje Parka unutar granica određenih Zakonom o proglašenju Plitvičkih jezera nacionalnim parkom („Narodne novine“, br. 29/49, 34/65 i 13/97), u ukupnoj površini od 266 km2.

Obzirom na neupitni značaj Nacionalnog parka Plitvička jezera za identitet hrvatskog prostora i na svijest o rastućem interesu za njegovo posjećivanje i korištenje, donošenjem izmjena i dopuna Prostornog plana područja posebnih obilježja Nacionalnog parka Plitvička jezera osigurat će se dodatni preduvjeti za očuvanje vrijednosti i održivo korištenje prostora Nacionalnog parka.

Za više informacija slijedite niže navedene linkove:

Postupak izrade plana:

 

Postupak strateške procjene utjecaja na okoliš:  

 

Važeći Prostorni plan NP Plitvička jezera: