Savjetovanje s javnošću

Savjetovanje i uključivanje građana i stručne javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima javnosti na određeni propis.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nacrte zakona, drugih propisa i akata iz svoje nadležnosti, sukladno čl. 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/1385/15 i 69/22), objavljuje u aplikaciji e-Savjetovanja kako bi zainteresirana i stručna javnost mogla aktivno sudjelovati u njihovom donošenju. Očitovanja zainteresirane javnosti kao i sažeto objedinjeno obrazloženje neprihvaćenih primjedbi na određene odredbe nacrta također se javno objavljuju kako bi se vidio učinak savjetovanja.

Pristupite aplikaciji e-Savjetovanja i sudjelujte u javnim raspravama: