Uredba o dopunama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja na javnom savjetovanju od 25. svibnja do 1. lipnja 2023.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću za Uredbu o dopunama Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja u trajanju od 7 dana u periodu od 25. svibnja do 1. lipnja 2023.
 
Obrazloženje za skraćeno eSavjetovanje: 
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću se provodi u trajanju od 7 dana iz razloga hitnosti donošenja ove Uredbe. Naime, ovom se Uredbom propisuje nadležnost Ministarstva za izdavanje dozvola za građevine Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora, zgrada ministarstva i ostalih tijela državne uprave kao i za građevine zdravstvenih ustanova i sveučilišta kojima je osnivač Republika Hrvatska. Na taj način će se ubrzati ishođenje potrebnih dozvola za te građevine i time pospješiti provedba Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. (NPOO) i korištenja sredstava iz Fonda solidarnosti EU odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa. Ujedno se u istu svrhu propisuje nadležnost upravnih tijela županije za građevine kojima je ona osnivač.

Imajući u vidu potrebu što efikasnije i brže realizacije navedenih planova i obnove nakon potresa kao i u svrhu realizacije javnog i društvenog interes potrebno je što prije donijeti ovu Uredbu pa se za istu provodi skraćeno e-savjetovanje.