Održan radni sastanak s pročelnicima županijskih i gradskih upravnih odjela

  • Slika /slike/press/2018_11_08.image2.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U dvorani Hrvatske gospodarske komore Zagreb predstavljene novine u razvoju Informacijskog sustava prostornog uređenja.

Državni tajnici Danijel Meštrić i Dunja Magaš sa suradnicima Josipom Bienenfeldom i Gordanom Špehar Hafizović održali su 8. studenoga 2018. godine sastanak s pročelnicima županijskih i gradskih upravnih odjela koji su zaduženi za izdavanje dozvola za gradnju te načelnicama sektora u Upravi za dozvole državnog značaja Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. 

Državni tajnik Danijel Meštrić prezentirao je novine u razvoju Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU), centralnog sustava Ministarstva uspostavljenog s ciljem da se na jednom mjestu prikupe prostorni planovi svih razina i podaci o intervencijama u prostoru. Prezentiran je razvoj samostalnih funkcionalnih cjelina koje uključuju sustav potpore u radu građevinskoj inspekciji - eInspekcija, elektroničku arhivu izdanih dozvola – eArhiv, sustav prostornog planiranja i novu generaciju prostornih planova – ePlanovi, te elektroničku konferenciju – eKonferencija. U postupku razvoja nalaze se novi moduli satelitskih snimaka i registar brownfield područja u Republici Hrvatskoj.

Važna tema sastanka je bila uspostava sustava eKonferencija, podmodula kojim će se nadograditi postojeći sustav eDozvola, a sadržavat će elektroničku oglasnu ploču s podacima predmeta dostavljenih na postupanje javnopravnim tijelima. Trenutno je akte potrebno dostaviti i povratno zaprimiti očitovanje javnopravnih tijela van sustava eDozvola te zaprimljene povratne podatke dodatno unijeti u sustav eDozvola, što je vremenski zahtjevno i neučinkovito. Sustav eKonferencija omogućit će da se aktivnosti vezane za postupanje relevantnih javnopravnih tijela vode kroz jedinstveno mjesto komunikacije, dostupno kroz web portal sustava eDozvola. To također uključuje digitalno potpisanu dokumentaciju (i projekte) učitanu u sustav prilikom elektroničke predaje zahtjeva.

Sve navedeno vodi prema uspostavi potpunog elektroničkog poslovanja za što je neophodan digitalni potpis. Predstavnici tvrtke ovlaštene za izdavanje poslovnih kvalificiranih digitalnih certifikata i vremenskih žigova prezentirali su kako to realizirati u praksi.

U nastavku sastanka predstavljene su planirane izmjene i dopune zakona i podzakonskih akata iz domene graditeljstva i prostornoga uređenja. Državni tajnici pozvali su pročelnike da daju primjedbe i prijedloge na postojeća zakonska rješenja iz područja prostornog uređenja i graditeljstva kako bi dobili što kvalitetniju regulativu.
 
Državni tajnik Danijel Meštrić prezentirao novo izvješće Svjetske banke Doing Business, a sve aktivnosti na razvoju elektroničkih sustava Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja kao i izmjena zakonske regulative imat će kao rezultat rast na Doing Business ljestvici u narednom razdoblju.


Pisane vijesti | Informacija | Elektronički servisi