Održavanje radionica 'Korištenje informacijskog sustava eDozvola'

Slika /slike/eDozvola/13.3.2018.image2.jpg

Ministarstvo organizira jednodnevne radionice o korištenju informacijskog sustava eDozvola koje su namijenjene zaposlenicima županijskih i gradskih ureda koji obavljaju poslove izdavanja akata za gradnju.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja organizira jednodnevne radionice o korištenju informacijskog sustava za izdavanje dozvola - eDozvola koje su namijenjene zaposlenicima županijskih i gradskih ureda koji obavljaju poslove izdavanja akata za gradnju.

Djelatnici Ministarstva kontinuirano ih održavaju od uvođenja sustava u rad 2014. godine. Samo ove godine održano ih je 14 u Ministarstvu i 10 izvan Ministarstva u prostorima županijskih ili gradskih upravnih odjela diljem Hrvatske. Polaznici se na radionicama upoznaju s novim funkcionalnostima sustava koje značajno olakšavaju i ubrzavaju rad, kao i planovima Ministarstva na razvoju sustava. Također, u sustavu je primijećeno da se svi potrebni podaci ne ispunjavaju pravilno, a neophodni su za ispravno generiranje obrazaca uredskog poslovanja i ostala izvješća stoga se na radionicama posebna pažnja posvećuje pravilnom radu i korištenju sustava.

U listopadu su predviđene dvije radionice i to 11. i 25.10.2018. godine, koje će se održati u prostoru Ministarstva u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 14. u vremenu od 11 do 14 sati. Sudjelovanje na radionici moguće je isključivo uz važeću prijavu putem obrasca prijave. S obzirom na kapacitet dvorane broj polaznika radionice je ograničen stoga pozivamo sve zainteresirane na što je moguće ranije prijavu.

Sustav eDozvola konstantno se nadopunjava novim alatima i podacima što u konačnici dodatno skraćuje rokove i poboljšava upravne postupke, a korisnicima sustava omogućuje pristup vjerodostojnim podacima vezanim uz lokaciju za koju se izdaje određena dozvola, kao što su podaci iz važećih prostornih planova, podaci o izdanim dozvolama na predmetnoj čestici i sl.

Tijekom 2018. godine učinjene su značajne dopune sustava, prvenstveno objavom podataka iz eDozvole na geoportalu ISPU. Time je učinjen veliki napredak u stvaranju jedinstvenog sustava podataka na području čitave RH. Želi se omogućiti krajnjim korisnicima da na jednom mjestu predaju zahtjev za bilo koju lokaciju u RH, da iz bilo kojeg ureda postoje ažurna izvješća u sustavu eDozvole, te da se sve izdane dozvole na dnevnoj bazi ažurno prikazuju na jednom mjestu i na jedinstven način u Informacijskom sustavu prostornog uređenja (ISPU) u skladu s Uredbom o informacijskom sustavu prostornog uređenja. Korisnicima je dostupan određeni set podataka o aktima, a u daljnjem razvoju se planira omogućavanje uvida u ostale podatke i akte, naravno, ovisno o ovlastima određene stranke odnosno službene osobe. Svaki korisnik javnog portala treba biti u mogućnosti priložiti elektronski dokumentaciju vezanu za zahtjev, što će omogućiti bržu obradu istog i efikasnije administracijske procese, ali i digitalnu arhivu svih priloga vezanih za zahtjev.

Uz eDozvolu razvija se i novi modul eArhiva koji će služiti za pohranu, pregled i pretraživanje metapodataka arhivske građe nastale u sustavu te će omogućiti pripremu budućeg uvoza digitalizirane arhivske građe nastale u vanjskim sustavima. Obuhvatio bi dozvole izdane nakon 15. veljače 2018., pa do uvođenja sustava eDozvola. Izradom eArhiva dozvola stvorit će se pretpostavke za unos izdanih dozvola u digitalnom obliku te pretraživanje istih elektronskim putem. Krajnji korisnici e-usluge će biti tijela državne i javne uprave te podnositelji zahtjeva i stranke u postupku.

Ministarstvo provodi aktivnosti vezane uz razvoj podmodula eKonferencija, kojom će se nadograditi postojeći sustav eDozvola, a sadržavat će elektronsku oglasnu ploču s podacima predmeta dostavljenih na postupanje javnopravnim tijelima. Trenutno je akte potrebno dostaviti i povratno zaprimiti očitovanje javnopravnih tijela van sustava eDozvola te zaprimljene povratne podatke dodatno unijeti u sustav eDozvola, što je vremenski zahtjevno i neučinkovito. eKonferencija će omogućiti da se aktivnosti vezane za postupanje relevantnih javnopravnih tijela vode kroz jedinstveno mjesto komunikacije, dostupno kroz web portal sustava eDozvola. To također uključuje digitalno potpisanu dokumentaciju (i projekte) učitanu u sustav prilikom elektroničke predaje zahtjeva.

Za sve dodatne informacije obratite se na adresu eDozvola-info@mgipu.hr ili telefon 01 3782 145.


Pisane vijesti | Informacija | Elektronički servisi