Zaštita podataka

Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

Tehnološkim razvojem i novim načinima obrade osobnih podataka, postalo je nužno donošenje novog instrumenta koji će osigurati zaštitu prava i temeljnih sloboda pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka - „Opća uredba o zaštiti podataka“ ili GDPR, primjenjuje se od 25. svibnja 2018. godine. Uredba predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka i njome se osigurava ujednačeno i jednoobrazno postupanje nadzornih tijela za zaštitu osobnih podataka, što će imati za posljedicu jednostavniju i jednaku zaštitu prava svih pojedinaca u Europskoj uniji.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, kao jedno od tijela javne uprave, donijelo je 20. studenog 2018. godine politiku zaštite osobnih podataka čija je svrha informiranje ispitanika o načinima obrade, upotrebe, pohrane i osiguravanja sigurnosti osobnih podataka.


Nadzorno tijelo - Agencija za zaštitu osobnih podataka 

U skladu s važećim zakonodavstvom Europske unije svaka država članica mora uspostaviti neovisno nadzorno tijelo zaduženo za praćenje provedbe propisa o zaštititi podataka, a istu takvu obvezu propisuje i Opća uredba o zaštiti podataka. U Republici Hrvatskoj kao nadzorno tijelo uspostavljena je Agencija za zaštitu osobnih podataka.  

Dodatne informacije: