24.11.2023. - Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu financijske potpore projektima za poticanje povratka Hrvata i stvaranja održivih uvjeta života u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu

Slika /slike/Opcenito/savjetnik.jpg
20.12.2023. - Odluka o dodjeli financijske potpore projektima za poticanje povratka Hrvata i stvaranja održivih uvjeta života u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu 
Javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu financijske potpore projektima za poticanje povratka Hrvata i stvaranja održivih uvjeta života u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu raspisuje se na temelju Programa pomoći Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu za 2023. godinu.

Prijave za financijske potpore za provedbu projekata koji potiču povratak hrvatskog stanovništva na područje Bosne i Hercegovine i pridonose stvaranju kvalitetnijih uvjeta za njihov održivi život mogu podnijeti registrirane pravne osobe u Bosni i Hercegovini.

Provedba navedenog općeg cilja predviđena je kroz sljedeće mjere:

  • poticanje održivog povratka stanovništva na područje Bosne i Hercegovine putem financijske pomoći udrugama i ostalim pravnim osobama u Bosni i Hercegovini koje svojim djelovanjem mogu pripomoći  povratku i svojim aktivnostima doprinose stvaranju boljih i kvalitetnijih uvjeta življenja na tom prostoru te stvaranju preduvjeta ostanka,
  • poticanje gospodarskih aktivnosti radi poticaja gospodarskog razvoja, promicanje centara za povratnike kroz koje bi se realizirali programi pružanja pomoći i potpore povratnicima u Bosnu i Hercegovinu, poticanje obnove/izgradnje komunalne i socijalne infrastrukture, potpora ustanovama za osobe s posebnim potrebama te potpora aktivnostima vezanim za socijalno ugrožene kategorije, žrtve nasilja, samohrani roditelji i slično, potpora programima i projektima unapređenja zdravstvene skrbi,
  • potpora izradi programa i projekata koji za cilj imaju poticanje povratka, senzibiliziranje javnosti o problemima i poteškoćama s kojima se povratnici u BiH susreću te isticanje uspješnih povratničkih priča kao poticaj i motivaciju za povratak.

Prihvatljiva ulaganja i s njima povezani prihvatljivi troškovi za sufinanciranje kroz ovaj Program su:

  • gospodarski projekti, male tvrtke i OPG-ovi,
  • projekti na području javne uprave, infrastrukture i zdravstva,
  • projekti za područje odgoja i obrazovanja, mladih i demografije te sporta,
  • projekti udruga, kulture, crkve te poboljšanja kvalitete života, identiteta i baštinjenja

Ukupan iznos financijske potpore po pojedinom projektu ne može biti veći od 50.000,00 €.

Prijave za dodjelu financijske potpore mogu podnijeti pravne osobe registrirane u Bosni i Hercegovini i to:

  • jedinice lokalne samouprave ( općine i gradovi),
  • komunalna poduzeća u većinskom vlasništvu lokalne samouprave,
  • javne ustanove neprofitnog karaktera u kojima su osnivači crkva, nevladine organizacije ili jedinice lokalne samouprave,
  • registrirana poduzeća, mali gospodarski subjekti ili poljoprivredna gospodarstva koji su osnovani kao OPG, obrti, zadruge, trgovačka društva,
  • obrazovne i znanstvene institucije,
  • zdravstvene ustanove,
  • ostale pravne osobe

Prijavu projekata s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti poštom preporučeno na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za stambeno zbrinjavanje, Slavonska avenija 4, 10000 Zagreb, s napomenom „Za javni poziv - Financijska potpora za održivi povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu". 

Rok za podnošenje prijave je 10 dana od objave javnog poziva na web stranici Ministarstva odnosno do 4. prosinca 2023. godine