Uprava za trgovačka društva, EU poslove i strateško planiranje

  • Ravnatelj uprave Leon Žulj, dipl.oec

tel:   01 6448 809
faks: 01 6448 912
 

  • Sektor za trgovačka društva, načelnica sektora Ivana Pavić 

tel:   01 6458 133
faks: 01 6448 912
e-pošta: korporativno@mpgi.hr

  • Sektor za strateško planiranje, regulativu, EU poslove i izvještavanje

tel:   01 6448 872
faks: 01 6458 120
e-pošta: harmonizacija@mpgi.hr