Kontaktna točka za građevne proizvode

U svrhu davanja informacija države članice dužne su imenovati Kontaktne točke za građevne proizvode.

Obveza imenovanja kontaktne točke dana je u članku 10. Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ (dalje u tekstu: Uredba (EU) br. 305/2011) koja upućuje na Uredbu (EZ-a) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju postupaka povezanih s primjenom određenih nacionalnih tehničkih pravila na proizvode koji se zakonito prodaju u drugoj državi članici i o ukidanju Odluke br. 3052/95/EZ (dalje u tekstu: Uredba (EZ-a) br. 764/2008).

Osim zadataka definiranih u članku 10. Uredbe (EZ-a) br. 764/2008, kontaktne točke za građevne proizvode trebaju osigurati i informacije o pravilima koja se odnose na ugradnju građevnih proizvoda propisanih nacionalnim propisima te informacije o odredbama kojima je cilj ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevinu koje se primjenjuju na namjeravanu uporabu svakog građevnog proizvoda na teritoriju svake države članice Europske unije, a što je propisano Uredbom (EU) br. 305/2011.

Kontaktna točka za građevne proizvode dostavlja informaciju u roku od 15 radnih dana od primitka upita.

Kontaktna točka za građevne proizvode u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Kontaktne točke za građevne proizvode u drugim državama možete pogledati ovdje.

Kontaktna točka za proizvode u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

NAPOMENA: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nije odgovorno za sadržaj bilo koje druge internetske stranice na koju postoji poveznica s ovih stranica.

Europska komisija je na svojim internetskim stranicama objavila brošuru za proizvođače i gospodarske subjekte pod nazivom „CE marking of construction products – step by step“.

U brošuri su objašnjeni koraci za označavanje građevnog proizvoda oznakom CE, kao i obveze proizvođača, što čini ovu brošuru vrlo korisnom proizvođačima koji planiraju označiti svoj građevni proizvod oznakom CE ili koji traže popis zadaća koje prethode označavanju građevnog proizvoda oznakom CE. Brošura je na internetskim stranicama Europske komisije dostupna na svim službenim jezicima Europske unije. (Hrvatski : Oznaka CE za građevne proizvode - korak po porak )
 
 

Kontaktna točka za građevne proizvode u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Ulica Republike Austrije 20
10000 Zagreb
tel: +385 1 3782 169 - srijedom od 12 do 16 sati
e-pošta: cpr.kontaktnatocka@mpgi.hr


Za više informacija: Datum ažuriranja: 27. listopada 2020.
 

Ocijenite stranicu