Program ESPON

 

 

      Pratite novosti i događanja vezana uz Program ESPONESPON kontakt točka za Republiku Hrvatsku
Zavod za prostorni razvoj u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine:
ESPON.kontakt.tocka@mpgi.hr
Tel.: +385 1 3782 452

Za primanje Novosti programa ESPON (ESPON Newsletter) možete se prijaviti ovdje.


OBJAVLJENI POZIVI:

ESPON portal – interaktivno mapiranje i kontrolne ploče 

Svrha ovog poziva je pružanje podrške ESPON EGTC u osmišljavanju održive strategije za razvoj početne verzije novog ESPON portala. Uz to, od pružatelja usluga očekuje se razvijanje novog interaktivnog mapirajućeg sučelja i pripadajućih funkcija vizualizacije podataka (uključujući pri tome što je više moguće alate ESPON 2020). Od pružatelja usluga također se očekuje obučavanje osoblja ESPON EGTC-a kako bi se osigurala nužna interna stručnost u administraciji portala te upravljanju sadržajem i vanjskim korisnicima kroz svoje funkcije. 
Procijenjena  vrijednost:            EUR 200.000,00  
Rok za dostavu ponude:             16. srpnja 2021. u 10:00 h 

ESPON Znanstveni savjetodavni odbor vanjskih stručnjaka
ESPON EGTC raspisao je poziv za iskazivanje interesa vanjskih stručnjaka za sudjelovanje u radu Znanstvenog savjetodavnog odbora kao dio kontinuiranih napora u promicanju europske teritorijalne dimenzije u razvoju i suradnji pružanjem teritorijalnih dokaza, prijenosa znanja i učenja o politikama javnim tijelima i ostalim kreatorima politika na svim razinama.
Zainteresirani stručnjaci svoju prijavu (Prilog 1 + CV) mogu predati e-poštom na: tenders@espon.eu.
Više informacija o načinu prijave dostupne su na stranicama ESPON-a.
 
Širenje ESPON-ovih rezultata među znanstvenom zajednicom – poziv za mlade istraživače

ESPON EGTC je raspisao natječaj kako bi unajmio 20 mladih istraživača doktorskih i poslijedoktorskih studija radi promicanja ESPON-ovih teritorijalnih dokaza unutar znanstvene zajednice. Poziv za ovaj natječaj trajat će 14 mjeseci od trenutka objave ili dok se ne potroše sredstva iz proračuna.
Zainteresirani istraživači svoje prijave mogu poslati e-poštom na adresu tenders@espon.eu.
Više informacija o načinu prijave dostupne su na stranicama ESPON-a.
 

OBJAVLJENE PUBLIKACIJE:

Preliminarni rad: Da li je naš život dovoljno dobar? 

Tijekom posljednjih nekoliko godina vodile su se rasprave o tome da li je moguće izmjeriti razinu kvalitete življenja (Quality of Life – QoL) te kako pokazatelji kvalitete življenja mogu upotpuniti ekonomske i socijalne pokazatelje u praćenju teritorijalnog razvoja. Do sada su se razina prihoda i životni standard koristili u procjeni našeg osobnog uspjeha i kvalitete življenja. Međutim, s pojavom klimatskih promjena i novih društvenih izazova bilo je potrebno revidirati jednadžbu koja povezuje rast, prosperitet i kvalitetu življenja kako bi se smanjile nejednakosti i štetni utjecaji na okoliš.  
Ovaj preliminarni rad daje velik doprinos tom procesu pružajući metodologiju za procjenu kvalitete življenja kroz pristup temeljen na mjestima i građanima. 

Sažetak politike: Strukturalne promjene u regijama industrije ugljena
Prijedlog uredbe o Fondu za pravednu tranziciju (Just Transition Fund-JTF) identificira 108 europskih regija s infrastrukturom industrije ugljena i gotovo 237,000 poslova u toj industriji. Regije industrije ugljena su među najranjivijima jer su njihovi regionalni ekonomski ekosustavi, povijesno gledano, povezani s vađenjenjem ugljena i proizvodnjom električne energije. Ovaj sažetak objedinjuje postojeću literaturu, nedavna istraživanja i savjete o strukturalnim promjenama u regijama industrije ugljena te ESPON-ove teritorijalne dokaze o pitanjima politika koja još uvijek nisu obrađena. 
 
Sažetak politike: Planiranje maritimnih prostora i kopneno-morske interakcije
Prostorno planiranje morskih područja (Maritime Spatial Planning-MSP) je postupak koji obuhvaća analizu i organizaciju ljudskih aktivnosti u morskim područjima radi postizanja određenih ekoloških, ekonomskih i socijalnih ciljeva. Prema direktivi Europske komisije o MSP-u, obalne države članice dužne su razviti nacionalnu prostornu strategiju razvoja morskih područja do 31. ožujka 2021. Direktiva zahtjeva da se kopneno-morski odnosi uzmu u obzir pri promicanju održivog i integriranog prostornog razvoja i upravljanju ljudskim aktivnostima na moru. Ovaj kratki vodič ima za cilj pružiti podršku prostornim planerima i izrađivačima prostornih politika kako bi donosili dobro informirane odluke kada se radi o kopneno-morskim odnosima u kontekstu planiranja morskih područja na regionalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini. 
 
Država europskog teritorija
„Država europskog teritorija“, publikacija je koja daje uvid u nove trendove teritorijanog razvoja Europe te nudi dokaze i savjete pri stvaranju prostornih politika, posebice za razdoblje nakon 2020. godine. Predstavlja sintezu znanja i dokaza prikupljenih ESPON-ovim projektima u trenutnom programskom razdoblju te služi kao izvrstan pomoćni alat u snalaženju kroz ESPON-ovu bazu znanja. Poruke ove publikacije mogu biti korisne svim sudionicima i zainteresiranima za EU razvojne politike, posebice kohezijsku politiku.  
 
ESPON POLITIKE

Za potrebe prioritetnih tema hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije na području teritorijalne kohezije i urbanog razvoja, u okviru programa ESPON izrađeni su sažeci o politikama (tzv. “policy brief”) koje se odnose na teme:
Ponovno korištenje prostora i zgrada
 
Zelena infrastruktura u urbanim područjima

    
Uobičajena je praksa da se u svakom polugodištu, u zemlji koja predsjeda Vijećem EU, održi događanje poznato kao ESPON tjedan (ESPON week) u sklopu kojeg se, pored formalnih sastanaka tijela samog programa i nacionalnih kontakt točaka, održava SEMINAR koji u fokus, u pravilu, stavlja prioritetne teme predsjedavajuće zemlje.
 
Uslijed pandemije Covid 19 ovo događanje, planirano u Zadru  25.-29. svibnja 2020. godine, otkazano je, a umjesto toga, teme i ključni govornici sažetke svojih izlaganja prezentirali su u publikaciji nazvanoj ESPON magazin Vol. 1.