Program ESPON

 

 

      Pratite novosti i događanja vezana uz Program ESPONESPON kontakt točka za Republiku Hrvatsku
Zavod za prostorni razvoj u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine:
ESPON.kontakt.tocka@mpgi.hr
Tel.: +385 1 3782 452

Za primanje Novosti programa ESPON (ESPON Newsletter) možete se prijaviti ovdje.


ESPON 2030 - otvoreni novi pozivi

Prijavite se na otvorene pozive ESPON EGTC-a. Informirajte se na o uvjetima i rokovima dostave ponuda, a sve eventualne upite u vezi objavljenih poziva možete poslati e-poštom na adresu: tenders@espon.eu.  

Više informacija ...


ESPON 2030 - objavljeni novi pozivi

Prijavite se na novoobjavljene pozive ESPON EGTC-a. Informirajte se na o uvjetima i rokovima dostave ponuda, a sve eventualne upite u vezi objavljenih poziva možete poslati e-poštom na adresu: application@espon.eu.  

Više informacija ...


ESPON webinar o ciljanim analizama (Targeted Analyses)

Dana 15. siječnja 2024. godine u organizaciji ESPON-a održat će se webinar o ciljanim analizama (Targeted Analyses) u svrhu informiranja i pomoći zainteresiranim dionicima u pripremi njihovih prijava na pozive za iskazivanje interesa. Fokus će biti na pravilima prihvatljivosti i proceduri kod prijava na pozive, a sudionici će moći postavljati pitanja i dobiti povratne informacije od ESPON tima. Više o tome…

Za sudjelovanje na webinaru možete se prijaviti ovdje.

Podsjećamo da je sljedeći rok za dostavu prijedloga ciljanih analiza 29. ožujka 2024. godine.


Objavljeno novo izdanje ESPON magazina TeritoriALL. - „Uspješne regije, jača Europa

Novo izdanje ESPON magazina TeritoriALL. pod nazivom „Uspješne regije, jača Europa“, pripremljeno zajedno s Glavnom upravom za regionalnu i urbanu politiku Europske komisije i Europskim odborom regija, usredotočeno je na glavne zaključke zasjedanja s Europskog tjedna regija i gradova 2023. i njihov potencijalni utjecaj na kreiranje politika za ljude i mjesta u Europi.

Novost u TeritoriALL.-u je popriličan broj tekstova mladih novinara iz različitih zemalja koji su u Europskom tjednu regija i gradova sudjelovali kao članovi programa mladih novinara Europske komisije. Cilj je bio dati riječ mladim stručnjacima da predstave svoj rad na EU razini, ali u isto vrijeme iskoristiti njihov svjež pogled na rasprave o raznim temama. U ovom izdanju može se pronaći i članak o novoj platformi Europske komisije za pomoć u zadržavanju talenata u europskim regijama, prezentacija glavnih rezultata Godišnjeg izvješća o stanju regija i gradova te ESPON-ov doprinos teritorijalnoj perspektivi zelene industrijalizacije.

Pročitajte TeritoriALL. magazin.


ESPON - objavljen poziv za tehničku podršku aktivnostima prijenosa znanja („knowledge transfer activities“)

Cilj ovog Poziva za tehničku podršku ESPON aktivnostima prijenosa znanja je potpisivanje Okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom radi pružanja tehničke podrške u pripremi i provedbi ESPON aktivnosti prijenosa znanja [publikacije, promotivni proizvodi, videozapisi i događanja] koje provodi ESPON EGTC. Rok za podnošenje prijava: 16. listopada 2023. godine. Više informacija...


ESPON - objavljen novi poziv na dostavu prijedloga ciljanih analiza (KARPAT)

ESPON EGTC objavio je novi poziv na dostavu prijedloga ciljanih analiza - Odrednice i mogućnosti socioekonomskog i prostornog razvoja karpatske regije (KARPAT). Rok za podnošenje prijedloga: 13. studenoga 2023. godine. Više informacija...


Održana ESPON radionica: Mjesta za ljude - Nova generacija arhitektonskih politika Republike Hrvatske

U okviru programa ESPON 2030, u organizaciji ESPON EGTC-a i Zavoda za prostorni razvoj Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u suradnji s Udruženjem hrvatskih arhitekata 31. ožujka 2023.godine održana je hibridna radionica o arhitektonskim politikama nove generacije. Radionica je okupila oko 130 sudionika iz Hrvatske i drugih europskih država, od čega je 40-tak svoj doprinos dalo uživo.  Više informacija...


ESPON - produljeni rokovi za europske istraživačke projekte
TERITORIJALNE STUDIJE EUROPSKIH ISTRAŽIVANJA (European research territorial studies)


Obzirom na veliki interes gospodarskih subjekata za podnošenjem ponuda za pojedine projekte, upravljačko tijelo ESPON-a produljilo je rokove za za provedbu europskih istraživačkih projekata. Više informacija...


TerritoriALL 6 
 
Objavljeno je novo izdanje časopisa TeritoriALL o koheziji, otpornosti i pripremama za dane nakon rata u Ukrajini. Možete pročitati članke profesorice Mariane Mazzucato, profesora Carlosa Morena, predsjednice EESC-a (European Economic and Social Committee) Christe Schweng, DG Regio direktora Petera Berkowitza, predsjednice COTER-a Nathalie Sarabezolles, glavnog tajnika prostornog planiranja i urbanog okoliša u Grčkoj Efthimiosa Bakogiannisa i mnogih drugih.
Časopis pročitajte online.


ESPON tjedan - Lille, Francuska
 
Francuski grad Lille bio je domaćin ESPON tjedna u okviru kojeg je 01. i 02. lipnja 2022. godine održan seminar pod nazivom „Zajedno smo jači: oporavak kroz krize“. Seminaru su prethodili sastanci Upravljačkog tijela i Odbora za praćenje, a slijedio je sastanak nacionalnih kontakt točaka. Tijekom seminara prezentirani su, pored ostalog, programi INTERREG EUROPE, URBACT i ESPON te predstavljeni ključni prioriteti za sljedeće programsko razdoblje. Ukazano je na potencijalnu korist koja se ostvaruje kombiniranjem različitih  potpora koje ti programi donose te time nastoje doprinijeti učinkovitoj međuregionalnoj suradnji i suvremenim izazovima. Seminar je pružio vrijedne spoznaje i materijale o tome kako se nositi s neprekidnom krizom i poboljšati otpornost europskih regija i gradova.

Ovdje možete pročitati kratku kritiku te  pogledati plenarne sjednice i neke od radionica. Također možete pristupiti prezentacijama govornika i vidjeti fotografije s događanja.


NAJAVA DOGAĐANJA
RADIONICA: TERITORIJALNI UČINCI COVID-a I ODGOVORI POLITIKE U EUROPSKIM REGIJAMA I GRADOVIMA
 
ESPON online radionica održat će se 11. svibnja 2022. godine kako bi sudionici zajedno s Vijećem europskih općina i regija te drugim udrugama lokalne i regionalne samouprave razgovarali o ključnim nalazima politike i preporukama posljednjeg projekta ESPON Covid 19.
Tijekom radionice u trajanju od 2 sata sudionici će imati priliku raspravljati i razmjenjivati informacije o odgovorima regionalne politike na krizu i upoznavati se s inovativnim politikama dobre prakse koje su se pojavile tijekom pandemije.

Registrirajte se ovdje.


ESPON POGRANIČNI FORUM
 
Drugi Pogranični forum održat će se 21. i 22. lipnja 2022. u Parizu i na njemu će se raspravljati o ulozi granica kao crta koje dijele ili povezuju teritorije koji su prostor zajedničkog napretka. Na forumu se može sudjelovati osobno ili online. Više o programu i pristup registraciji na mrežnim stranicama foruma.


TERITORIALL APLIKACIJA
 
TeritoriALL časopis može se čitati na Android ili IOS uređaju i steći potpuno novo iskustvo čitanja članaka, dijeljenja istih na društvenim medijima i označavanja najzanimljivijih. Preuzmite aplikaciju, stvorite vlastitu biblioteku i primite obavijest svaki put kad su nove informacije dostupne. Aplikaciju možete preuzeti u Google trgovini ili App trgovini.


OD ESPON-A 2020. DO ESPON-A 2030. - POGLEDAJTE PONOVNO
 
Online konferencija na visokoj razini „Od ESPON-a 2020. do ESPON-a 2030. - Nadovezujući se na 20-godišnju inovativnu potporu oblikovanju teritorijalnih politika“ koju je 29. ožujka 2022. organiziralo Upravljačko tijelo ESPON-a okupila je kreatore politika i istraživače na najvišoj razini kako bi raspravljali o postignućima sadašnjeg i perspektivama budućnosti programa ESPON.
 
Konferenciju sada možete ponovno pogledati ili pročitati sažetak događaja.


PROGRAM ESPON 2030 - Javno savjetovanje

Javno savjetovanje o aktivnostima u okviru Programa ESPON 2030 otvoreno je do kraja siječnja 2022. godine. Cilj savjetovanja je pobliže odrediti aktivnosti koje će se pokrenuti u okviru programa, grupirane u tematske akcijske planove (TAP-ove), kako bi se osigurao koherentan pristup provedbi istraživanja i ostalih aktivnosti te unaprijedila specifična znanja kao potpora kreatorima politika i zainteresiranim dionicima EU-a, posebno na lokalnoj razini.

Pozivaju se svi zainteresirani da dostave komentare, prijedloge ili sugestije na bilo koji od četiri predložena tematska akcijska plana i to putem platforme Yammer zajednice na kojoj se moguće uključiti u interaktivnu raspravu ili svoj doprinos možete poslati na adresu elektroničke pošte: consultation@espon.eu.
 
Glavni ciljevi savjetovanja:
  • podizanje razine svijesti dionika programa o specifičnim tematskim sadržajima  koje će ESPON stvoriti kao potporu kreiranju politika,
  • prikupljanje i razmjena informacija s kreatorima politika na svim razinama o potrebama politika,
  • razmjena informacija sa znanstvenicima o najnovijim teritorijalnim istraživanjima povezanim s tematskim područjima svakog TAP-a te prikupljanje prijedloga budućih aktivnosti.

TAP: Mjesta otporna na krize
Pandemija Covid-19 ukazuje na potrebu povećanja otpornosti europskih gradova, regija i zemalja te jačanja procesa njihova oporavka.

Cilj ovog tematskog akcijskog plana je stvaranje prostornih pokazatelja ranjivosti europskog teritorija na različite vrste kriza koje nastaju u području zaštite okoliša, gospodarstva, društvenih, zdravstvenih i digitalnih djelatnosti. 

Rezultati ostvareni u okviru ovog TAP-a pomažu jačanju sposobnosti za prilagodbu teritorija tako da politike, kroz prilagođene mehanizme upravljanja, mogu bolje ublažiti različite rizike i ekstremne događaje.

Ovim TAP-om osigurat će se nove spoznaje i istražiti mogući načini unapređenja otpornosti za sva mjesta i moguće nove prijetnje.
Više o tome…

TAP: Perspektiva za sve ljude i mjesta
Kroz opažanja za cijelo područje programa ESPON, ovim se programom nastoje pružiti nova saznanja o tome kako ublažiti posljedice trenutačne Covid-19 pandemije i drugih naknadnih teritorijalno relevantnih izazova, s ciljem smanjenja teritorijalnih fragmentacija i društveno-gospodarskih nedostataka, posebno za osjetljive skupine ili regije. Usmjeravajući se na različitim prostornim razinama na uzroke i posljedice gospodarske i socijalne konvergencije, ovaj TAP ima za cilj promicanje raznolikosti i potencijala europskih teritorija kao ključne odrednice za osiguranje održivog teritorijalnog razvoja izvan isključivog gospodarskog rasta, suočavanje s globalnim izazovima i promicanje lokalne baštine, kapaciteta ili specifičnosti.
Više o tome…

TAP: Upravljanje novim zemljopisnim područjima
Aktualne europske politike odnose se ne samo na funkcionalna urbana područja, već i na različite vrste drugih funkcionalnih i područja neformalnih suradnji - funkcionalna ruralna područja, prekogranična područja, transnacionalna područja suradnje, područja tržišta rada, kopnenih interakcija, zelene infrastrukture, makroregije, otočna područja itd. Osim toga, razmatraju se i funkcionalna područja temeljena na tokovima i umrežavanju: različite vrste usluga, obrazovanje na različitim razinama, financijski tokovi itd. U pripremnoj studiji 17. sjednice CEMAT-a identificirano je više od 20 tipova funkcionalnih područja.

Iz opisanog razloga tema ovog TAP-a može se smatrati sveobuhvatnom, ali i međusektorskom, kojoj je cilj stvoriti prostorne pokazatelje i  preporuke usmjerene na upravljanje novim zemljopisnim područjima u nastajanju na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini, povezanima s novim funkcionalnim područjima.
Više o tome…

TAP: Klimatski neutralna područja
Cilj ovog TAP-a je podržati klimatske prioritete EU-a stvaranjem prostornih pokazatelja o izazovima povezanima s klimatskim promjenama i razvojnim mogućnostima, pretvarajući izazove u prilike usmjerene na poticanje svih europskih područja na prijelaz na klimatsku neutralnost do 2050. godine.

Pored toga cilj ovog TAP-a je razvoj baze znanja o teritorijalnim aspektima zelene tranzicije na klimatski neutralno gospodarstvo, pružajući nove spoznaje i moguće načine smanjenja emisije ugljika, povećanja ponora ugljika, unapređenja stanja,  upravljanja zelenom infrastrukturom, podrške energetskoj tranziciji, zelene digitalne tranzicije i prijelaza na zeleno i kružno gospodarstvo za sve prostore. TAP će se posebno usredotočiti na područja s dodatnim izazovima, kao što su gospodarski razvoj, pristupačnost ili društvene nejednakosti.
Više o tome…

OBJAVLJENE PUBLIKACIJE:

Sažetak ESPON politike: Održiva urbanizacija
 
Objašnjava se kako se temeljem baze podataka koju je izradio ESPON projekt Održiva urbanizacija i praksa korištenja zemljišta u europskim regijama (SUPER - Sustainable Urbanisation and Land-Use Practices in European Regions) može promicati održiva urbanizacija u Europi, na temelju primjera Hrvatske i Litve.

ESPON Policy Brief, Sustainable Urbanisation


 
Sažetak ESPON politike: Produktivni gradovi i metropole
 
Naglašava se kako je industrija glavni pokretač produktivnosti i rasta plaća te omogućuje otpornost u različitim krizama. Nova Povelja iz Leipziga prepoznaje važnost produktivnog grada jer on osigurava čvrst financijski temelj za održivi urbani razvoj.

ESPON Policy Brief, Productive cities and metros


 
Sažetak ESPON politike: Međusobno obogaćivanje kohezijske politike i prostornog planiranja
 
Predlaže se sedam praktičnih koraka koji bi mogli voditi i ubrzati postizanje teritorijalno osjetljivije i učinkovitije kohezijske politike te se mogu koristiti i kao kontrolna lista za razmatranje trenutnih praksi i osmišljavanje novih inicijativa u skladu s lokalnim uvjetima i praksom.

ESPON Policy Brief, Cross-fertilisation of cohesion policy and spatial planning
 
ESPON POLITIKE

Za potrebe prioritetnih tema hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije na području teritorijalne kohezije i urbanog razvoja, u okviru programa ESPON izrađeni su sažeci o politikama (tzv. “policy brief”) koje se odnose na teme:
Ponovno korištenje prostora i zgrada
 
Zelena infrastruktura u urbanim područjima