Centar unutarnjeg tržišta EU

Jedan ulaz na unutarnje tržište EU

Unutarnje tržište EU (uključujući Norvešku, Island i Lihtenštajn) svojim građanima i poduzetnicima nudi različite mogućnosti, kao primjerice studiranje, zapošljavanje ili širenje poduzetničke djelatnosti u drugu državu članicu i sl. Prije svega potrebno je pravovremeno se informirati i kontaktirati određena nadležna tijela.

Od pristupanja EU, u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja i njegovim partnerskim institucijama djeluju mnoge kontakte točke i alati koji građanima, poduzetnicima i nadležnim tijelima omogućavaju brz i besplatan pristup ključnim informacijama o pravima i mogućnostima na unutarnjem tržištu EU:

  • potrošačima besplatno pružaju informacije o njihovim pravima u prekograničnoj kupovini te im pružaju pomoć prilikom podnošenja pritužbi i rješavanja sporova s trgovcima (Europski potrošački centar Hrvatska)
  • besplatno pružaju informacije o uvjetima poslovanja u Hrvatskoj, prvenstveno za pravo poslovnog nastana i slobodu pružanja usluga, te također omogućuju registraciju poslovanja u Hrvatskoj (Jedinstvena kontaktna točka za usluge)
  • besplatno informiraju zainteresiranu javnost o planiranom donošenju nacionalnih tehničkih propisa na razini cijele EU te u Turskoj i Švicarskoj (TRIS - Informacijski sustav tehničkih propisa)
  • besplatno pružaju informacije o nacionalnim tehničkim propisima za proizvode koji su specifični za pojedinu državu članicu EU te načelu uzajamnog priznavanja za određenu vrstu proizvoda, a u svrhu stavljanja proizvoda na tržište (Kontaktna točka za proizvode)
  • kako bi se hrvatskim poduzetnicima olakšalo započinjanje poduzetničke djelatnosti u drugim državama članicama EU, hrvatskim nadležnim tijelima omogućavaju elektroničku administrativnu suradnju s nadležnim tijelima drugih država članica EU (Informacijski sustav unutarnjeg tržišta - IMI sustav)
  • pomažu građanima i tvrtkama u rješavanju njihovih sporova s tijelima javne vlasti drugih država članica EU kada krše njihova prava u okviru slobode kretanja roba, usluga, ljudi i kapitala (Centar SOLVIT Hrvatska).

Osim u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, u Hrvatskoj djeluje velik broj kontaktnih točaka i alata, uspostavljenih u različitim tijelima državne uprave i institucijama, koji pružaju informacije i pomoć u ostvarivanju prava i mogućnosti na unutarnjem tržištu EU. Kako bi vam olakšali snalaženje i usmjerili vas koga kontaktirati ovisno o vašoj situaciji, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je u studenom 2014. godine uspostavilo Centar unutarnjeg tržišta EU. Centar, putem internetskog portala, objedinjava postojeće kontaktne točke, alate i nadležna tijela te na taj način omogućava jedinstven pristup informacijama na unutarnjem tržištu EU. Na jednom mjestu možete dobiti sve relevantne informacije za ostvarenje svojih prava i mogućnosti!

Time se minimiziraju lutanja između različitih nadležnih tijela, a koordinacijom postojećih kontaktnih točaka i alata te umrežavanjem hrvatskih nadležnih tijela, omogućava se povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i izvoza te povećanje transparentnosti i ostvarivanja EU prava u Hrvatskoj.

Više informacija potražite na: http://www.cut.hr/