Uprava za upravljanje i raspolaganje nekretninama

  • Ravnateljica uprave Ivana Pintar, dipl.iur.

    Adresa: Poslovni toranj Zagrepčanka, Savska cesta 41, Zagreb

tel:   01 6471 203
Kontaktni centar: 0800 0017


Molimo stranke da se za sva pitanja obrate na brojeve nadležnog sektora koje navodimo u nastavku:

  • Sektor za stanove, poslovne prostore i zemljišta, načelnik sektora Tomislav Volarević​

tel:   01 6448 853
e-pošta: nekretnine@mpgi.hr - isključivo za informacije o postojećem predmetu i informiranju o statusu istog

  • Sektor za neprocijenjeno građevinsko zemljište, investicijske projekte, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i tehničke poslove, načelnica sektora Mateja Hlupić Maravić

tel:   01 6346 226
e-pošta: nekretnine@mpgi.hr - isključivo za informacije o postojećem predmetu i informiranju o statusu istog