Poziv na dostavu projektnih prijedloga - Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području pogođenom potresom (FSEU.MPGI.03)

VAŽNO! Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Sektor za EU projekte digitalizacije u Upravi za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije (TOPFD), dana 06. prosinca 2022. godine objavilo je 4. Izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije  i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine (FSEU.MPGI.03).
 
Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje.
 
Dokumentacija uz 4. Izmjenu Poziva:


Izmjena poziva objavljena je i na stranici : https://strukturnifondovi.hr/
 


VAŽNO! Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Sektor za EU projekte digitalizacije u Upravi za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije (TOPFD), dana 27. lipnja 2022. godine objavilo je 3. Izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije  i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine (FSEU.MPGI.03).
 
Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje.
 
Dokumentacija uz 3. Izmjenu Poziva:


Izmjena poziva objavljena je i na stranici : https://strukturnifondovi.hr/
 


VAŽNO! Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Sektor za EU projekte digitalizacije u Upravi za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije (TOPFD), dana 18. svibnja 2022. godine objavilo je 2. Izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije  i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine (FSEU.MPGI.03).
 
Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje.
 
Dokumentacija uz 2. Izmjenu Poziva:


Izmjena poziva objavljena je i na stranici : https://strukturnifondovi.hr/
 

VAŽNO! Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Sektor za provedbu EU projekata digitalizacije u Upravi za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa u okviru Fonda solidarnosti Europske unije (TOPFD), dana 22. ožujka 2022. godine objavilo je 1.  Izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije  i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine (FSEU.MPGI.03).
 
Više informacija možete saznati iz dokumenata dostupnih za preuzimanje.
 
Dokumentacija uz 1. Izmjenu Poziva

Izmjena poziva objavljena je i na stranici: https://strukturnifondovi.hr/
 


Putem ovog Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Pružanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine“ (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Svrha poziva je nadoknada javnih rashoda za osiguranje privremenog smještaja potrebitog stanovništva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine.
 
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 213.193.413,28 HRK, a osiguran je u Državnom proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU). Intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova.
 
Prihvatljivi su sljedeći prijavitelji:
 
  • tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 66/19) i Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20);
 
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i Zakonu o Gradu Zagrebu („Narodne novine“, br. 62/01, 125/08, 36/09, 119/14, 98/19, 144/20);

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:
 
  • Grupa 1. Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. godine 
  • Grupa 2. Upravljanje projektom i administracija
 
Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno do 30. lipnja 2022. godine do 12:00 sati, ovisno o tome što prije nastupi.
 
Poziv se zatvara u trenutku iscrpljenja financijske alokacije Poziva. 
 
Poziv se obustavlja u trenutku kada iznos traženih bespovratnih financijskih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga, u odnosu na raspoloživu alokaciju bespovratnih financijskih sredstava, dosegne 200% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih financijskih sredstava Poziva.
 
Dokumentacija uz Javni poziv:
   

Pitanja i odgovori

Objavljeni odgovori dopunjuju i detaljnije pojašnjavaju dokumentaciju Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP). Odgovor na pojedino pitanje mora biti eksplicitan, ali u svojoj cjelini ili djelomično smije sadržavati jasne i nedvosmislene reference na odgovor uz neko drugo pitanje.

U interesu jednakog postupanja, nadležno tijelo ne može dati prethodno mišljenje u svezi s prihvatljivošću prijavitelja, operacije ili određenih aktivnosti i troškova te ne može zamijeniti niti prejudicirati ishod pojedinih faza postupka dodjele kako su opisane u UzP-u. Slijedom navedenog, nadležno tijelo nije u mogućnosti odgovarati na pitanja koja zahtijevaju ocjenu prihvatljivosti konkretne operacije, konkretnog prijavitelja, konkretnih aktivnosti, konkretnih troškova i slično. U slučaju takvih pitanja, odgovor nadležnog tijela će upućivati na relevantni dio dokumentacije PDP-a.