Javna nabava

Objave u Narodnim novinama o nadmetanjima RH Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine  možete pogledati na web stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske u lijevom izborniku kliknite na 'Tražilica objava - Jednostavna' i u rubrici 'Objavljeni dokumenti', u polje 'Tražilica' upišite pod 'Naručitelj': Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kako biste dobili popis svih objavljenih natječaja/nadmetanja.

Pravni i zakonski okvir

Pravni i zakonski okvir koji se odnosi na javnu nabavu obuhvaća niz različitih propisa, institucija i službi. Pravila koja se primjenjuju na svaku pojedinu nabavu ovise o procijenjenoj vrijednosti nabave (vrijednost bez PDV-a) odnosno o vrijednosnom pragu nabave koji je utvrđen europskim direktivama o nabavi ili nacionalnim zakonodavstvom. Obzirom na procijenjeni iznos za nabavu roba, radova i usluga, koriste se različiti Zakonom propisani postupci javne nabave.
 

PROFIL NARUČITELJA:
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb
Telefon: 01 3782 484
Telefon: 01 3782 485   
Faks: 01 3772 822
OIB: 95093210687       MB: 2831317
Web: https://mpgi.gov.hr/