Potvrda o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova

Temeljem odredbe članka 268. stavka 1. točke 1. u svezi stavka 2. istog članka Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br.120/16) na zahtjev izvođača radova, Sektor za javnu nabavu u dijelu svoje odgovornosti, može izdati Potvrdu o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova.

Potvrda se izdaje u smislu dobrog izvršenja ugovorne obveze i ispunjenja svih uvjeta iz ugovora.

Potvrda o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova sadržava sljedeće podatke:

  1. naziv i sjedište ugovornih strana,
  2. predmet ugovora (izvođenje radova),
  3. vrijednost ugovorenih radova,
  4. vrijeme i mjesto ispunjenja ugovora,
  5. navod o uredno ispunjenim ugovorima.

Izvođači radova koji su radili za Republiku Hrvatsku Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (i prednike Ministarstva) popunjeni OBRAZAC POTVRDE mogu dostaviti na ovjeru u Sektor za javnu nabavu putem e-pošte: nabava@mpgi.hr

OBRAZAC POTVRDE možete preuzeti OVDJE

* Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ukazuje da sukladno članku 268. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16), pružatelji usluge i isporučitelji robe u postupcima javne nabave nisu obvezni dostavljati potvrdu Ministarstva kao druge ugovorne strane, već se potvrda izdaje, a time i prilaže samo za uredno izvođenje i ishod najvažnijih radova, a sve sukladno članku 268. stavku 2. Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16).