Prijava bespravne gradnje

Ukoliko sumnjate da je neka građevina izgrađena protivno zakonu odnosno bez valjane dozvole za gradnju ili bez potvrđenog glavnog projekta, da je izgrađen veći broj etaža od dozvoljenog ili je smještaj građevine na manjoj udaljenosti od druge građevine ili granice građevne čestice od najmanje udaljenosti dozvoljene dokumentom prostornog uređenja, neograđeno gradilište i druge nepravilnosti; isto možete prijaviti građevinskoj inspekciji Državnog inspektorata.

Inspekcijske poslove gradnje obavlja građevinska inspekcija no iznimno u slučaju za najjednostavnije građevine i zahvate: uklanjanje ruševine zgrade, otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koji nisu nosiva konstrukcija, uklanjanje građevine, usklađivanje provedbe i uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje, dovršenje vanjskog izgleda zgrade i izlaganje energetskog certifikata, Zakonom o gradnji ovlasti su prenesene na komunalno redarstvo. 

Ako se inspekcijskim postupkom utvrdi povreda zakona i/ili propisa pokreće se upravni postupak i naređuje se poduzimanje potrebnih mjera.

Prijavu bespravne gradnje građevinskoj inspekciji možete uputiti anonimno ili s osobnim podacima:


Na web stranicama Državnog inspektorata dostupne su: