Karlovačka županija

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš
Adresa: Jurja Križanića 11, Karlovac
Tel: 047/ 666-206
e-pošta: graditeljstvo.okolis@kazup.hr
web: https://www.kazup.hr/
Pročelnica: Marina Jarnjević, mag.iur.

Odsjek za prostorno uređenje i graditeljstvo
Ured u Karlovcu - za područje općina Draganić, Krnjak, Lasinja i Vojnić
Adresa: Jurja Križanića 11, Karlovac
Tel: 047/ 522-074
Voditelj odsjeka: Goran Grba

Ured u Dugoj Resi - za područje grada Duga Resa i općina: Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
Adresa: Trg Sv. Jurja 1, Duga Resa
Tel: 047/ 658-945, 801-990
Fax: 047/ 801-529

Ured u Ogulinu - za područje grada Ogulina i općina: Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj
Adresa: Ulica Bernardina Frankopana 11a, Ogulin
Tel: 047/ 531-354, 531-357
Fax: 047 532-201

Ured u Ozlju - za područje grada Ozlja i općina: Kamanje, Ribnik i Žakanje
Adresa: Kurilovac 1, Ozalj
Tel: 047/ 732-217, 732-303 
Fax: 047/ 732-435 

Ured u Slunju - za područje grada Slunja i općina: Cetingrad i Rakovica
Adresa: Školska 2, Slunj
Tel: 047/ 777-546  
Fax: 047/ 777- 260


GRAD KARLOVAC
Upravni odjel za prostorno uređenje i poslove provedbe dokumenata prostornog uređenja
Adresa: Banjavčićeva 9, Karlovac
Tel: 047/ 628-238
e-pošta: graditeljstvo@karlovac.hrpisarnica@karlovac.hr
web: https://www.karlovac.hr/
Pročenica: Vesna Ribar, dipl.ing.građ.