Primorsko-goranska županija

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Adresa: Riva 10/I, Rijeka
Tel: 051/ 351-202
Fax: 051/ 351-203
Pročelnica: doc.dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković

Ispostava Crikvenica
Adresa: Kralja Tomislava 85, Crikvenica
Tel: 051/ 351-362
Fax: 051/ 351-363
Voditelj ispostave: Darko Defrančeski, dipl.iur.

Ispostava Delnice
Adresa: Trg 138. brigade HV 4, Delnice 
Tel: 051/ 351-402
Fax: 051/ 351-403
Voditelj ispostave: Siniša Abramović       

Ispostava Krk
Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 3, Krk
Tel: 051/ 351-322
Fax: 051/ 351-323, 051/ 351-330
Voditelj ispostave: Vlado Kirinčić, dipl.ing.građ

Ispostava Mali Lošinj
Adresa: Riva lošinjskih kapetana 7, Mali Lošinj
Tel: 051/ 351-342
Fax.051/ 351-343 
Voditelj ispostave: Jadranka Hofmann

Ispostava Opatija
Adresa: Maršala Tita 4, Opatija
Tel: 051/ 351-382
Fax: 051/ 351-383
Voditeljica ispostave: Ljiljana Žeželić

Ispostava Rab
Adresa: Palit 71, Rab
Tel: 051/ 351-302
Fax.051/ 351-303
Voditelj ispostave: Zoran Pende, dipl.ing.građ.


GRAD RIJEKA
Odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje
Adresa: Trpimirova 2, Rijeka
Tel: 051/ 209-251
Fax: 051/ 321-683
Pročelnica: Ljiljana Buljan, dipl.ing.građ.