Sisačko-moslavačka županija

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu
za područje općina: Sunja, Lekenik, Martinska Ves i Dvor
Adresa: Rimska 28, Sisak
Tel: 044/ 540-030; 044/ 524-358
Web stranica
Pročelnica: Blanka Bobetko Majstorović, dipl.ing.biol.

Ispostava Popovača - za područje grada Popovača i općine Velika Ludina
Adresa: Jelengradska 13, Popovača
Tel: 044/ 683-451, 639-037
Voditelj ispostave: Krešimir Jugović, dipl.ing.građ.

Ispostava Novska - za područje gradova: Novska i Hrvatska Kostajnica te općina: Majur, Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Jasenovac i Lipovljani
Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska
Tel: 044/ 600-545, 608-247
Voditelj ispostave: Edo Tomić, struč.spec.ing.aedif.

Ispostava Glina - za područje grada Gline i općina Topusko i Gvozd
Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 2, Glina 
Tel: 044/ 500-186, 500-187
Voditelj ispostave: Slaven Bobić, dipl.ing.građ.


GRAD SISAK
Upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Adresa: Rimska 26, Sisak
Tel: 044/ 635-504
Pročelnica: Andrea Zlonoga

GRAD KUTINA
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo 
Adresa: Trg Kralja Tomislava 12, Kutina
Tel: 044/ 692-036
Pročelnik: Snježana Šlabek-Ohman, dipl.ing.arh.

GRAD PETRINJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne djelatnosti
Adresa: Ivana Gundulića 2, Petrinja
Tel: 044/ 515-203
Pročelnica: Ivan Begić, dipl.iur.