Požeško-slavonska županija

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Adresa: Županijska 7, Požega
Tel: 034/ 290-266
e-pošta: nikolina.nikolas@pszupanija.hr
Pročelnica: Nikolina Stanić, univ.mag.geogr.
web stranica


Ispostava Pakrac
Adresa: Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac
Tel: 034/ 440-419
Kontakt osoba: Irma Ožbolt, univ. bacc. ing. geod.

GRAD POŽEGA
nadležnost prenesena na Požeško-slavonsku županiju