Međunarodni arhitektonski natječaj Europan 15 - naselje Ždrijac u Ninu

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja raspisuje a EUROPAN Hrvatska organizira i provodi međunarodni, javni, otvoreni, anketni, putem web-a, u jednom stupnju i anonimni NATJEČAJ za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za  lokaciju naselja Ždrijac u Ninu u okviru međunarodnog urbanističko-arhitektonskog natječaja EUROPAN 15

RASPISIVAČ

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA, Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb, OIB 95093210687, kojeg zastupa ministar Predrag Štromar, dipl.oec.
Osoba zadužena za kontakt: Vjekoslav Žele, dipl.ing.arh., +385 3782 159, +385  91 2877 219, Vjekoslav.Zele@mgipu.hr
 

PROVODITELJ

EUROPAN Hrvatska, Republike Austrije 20, 10 000 Zagreb, OIB 90441473502, kojeg zastupa predsjednica Udruge Helena Knifić Schaps, dipl.ing.arh.
Osoba zadužena za kontakt s ponuditeljima: Maja Furlan Zimmermann, ovl.arh., + 385 1 48 48 401, info@europan.hr
 

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja kao voditelj autorske grupe imaju sve fizičke osobe sa statusom ovlaštenog arhitekta u jednoj od europskih zemalja. Koautori moraju imati diplomu ili adekvatnu kvalifikaciju iz bilo koje od europskih zemalja prema direktivi Europskog vijeća 85/384/EEC od 10. lipnja 1985., iz područja arhitekture, urbanizma, građevinarstva, pejzažnog planiranja ili umjetnosti. Suradnici ne moraju imati kvalifikaciju i ne smatraju se autorima projekta. 

Svi članovi autorske grupe moraju imati manje od 40 godina na dan predaje natječajnih radova.

Zaposlenici raspisivača, zaposlenici provoditelja, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda, ne mogu kao natjecatelji ili ponuditelji sudjelovati u natječaju.
 

ROKOVI

Početak natječaja:                                         ponedjeljak, 18. ožujka 2019.
Rok za postavljanje pitanja natjecatelja:        petak, 14. lipnja 2019.
Rok predaje natječajnih radova:                    nedjelja, 28. srpnja 2019.
Objava rezultata natječaja:                            ponedjeljak, 02. prosinca 2019.

Natječajne podloge mogu se preuzeti na web stranici https://www.europan-europe.eu/. Nakon što natjecatelji ispune online obrazac i uplate 100 € na račun EUROPANA Europe (dostupno na https://www.europan-europe.eu/), dobit će pristup ftp serveru s kojeg mogu skinuti digitalne natječajne podloge. 

Natječaj se provodi na engleskom jeziku.
 
PROGRAM NATJEČAJA izradio je Mirko Buvinić, ovl.arh., Zagreb, mirko@x3m.hr
UVJETE NATJEČAJA izradio je Provoditelj
PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za lokaciju naselja Ždrijac u Ninu.
SVRHA I CILJ natječaja je prikupljanje kvalitetnih i stručno izrađenih idejnih urbanističko-arhitektonskih rješenja za lokaciju naselja Ždrijac u Ninu.
 

NAGRADE

Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u brutto iznosu u kunama, a koji odgovara iznosu u eurima na dan isplate; iznos nagradnog fonda određen je Pravilima provođenja natječaja EUROPAN 15:
I.   nagrada                                          12.000,00 €
II.  nagrada                                            6.000,00 €


OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova Raspisivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu od devet (9) članova i dva (2) zamjenika člana:
 
Članovi Ocjenjivačkog suda
 1. Prof.mr.sc. Leo Modrčin, ovl.arh., predsjednik
 2. Mr.sc. Olga Magaš, ovl.arh., predstavnica Raspisivača
 3. Prof. Maruša Zorec, M.Arch., Slovenija
 4. Branimir Medić, M.Arch., Nizozemska 
 5. Gorica Mehić, M.Arch., Bosna i Hercegovina                                               
 6. Krešimir Damjanović, ovl.arh. 
 7. Šime Erlić, univ.spec.oec. 
 8. Patricia Kiš, prof.pov.umj., novinarka 
 9. Dražen Pejković, dipl.ing.arh.
Zamjenici člana Ocjenjivačkog suda 
 1. Vladimir Jakovac, dipl.ing.arh, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju, Umag
 2. Dr.sc. Svebor Andrijević, ovl. arh., predstavnik Provoditelja
Tajnica natječaja
 1. Maja Furlan Zimmermann, ovl.arh.


KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati na prvom zasjedanju:
 • konceptualnu vrijednost rješenja
 • povezanost sa glavnom temom natječaja “Produktivni grad” i inovativnost rješenja
na drugom zasjedanju:
 • uspješnost ideje na lokaciji
 • povezanost s glavnom temom natječaja, posebno u smislu održivosti
 • odgovor na konkretne probleme na lokaciji
 • potencijal za uključivanje u kompleksne razvojne procese grada
 • inovativni karakter javnih prostora
 • povezanost različitih funkcija
 • funkcionalne, oblikovne i prostorne kvalitete rješenja

Ovaj se natječaj objavljuje u skladu s pravilima međunarodne organizacije EUROPAN Europe i odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata (NN 85/14), a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati. Za sve ono što nije regulirano ovom dokumentacijom, primjenjuje se zakonska regulativa RH. 

Registarski broj natječaja dodijeljen od Hrvatske komore arhitekata: 74-19/NIN-AU/NJN/E15


REZULTATI NATJEČAJA

NAGRAĐENI AUTORI za lokaciju naselja Ždrijac u Ninu


PRVA NAGRADA u iznosu od 12.000,00 eura dodjeljuje se radu pod šifrom „YI815“
Autori: Irena Bakić, Mirna Udovčić, Iva Jelinčić, arhitekti, Zagreb, Hrvatska
DRUGA NAGRADA u iznosu od 6.000,00 eura dodjeljuje se radu pod šifrom "TG938“
Autori Ivan Kutija, Dajana Štukar Živković, Mateja Valentić, arhitekti, i suradnici Korina Kljajić, studentica arhitekture i Marin Živković, glazbenik, Zagreb, Hrvatska
POSEBNO PRIZNANJE dodjeljuje se radu pod šifrom „JY373“
Autori: Jimena Alonso Diaz, Cristina Sánchez Bueno i Pablo Rodríguez, arhitekti, Madrid, Španjolska