Samoobnova

Model samoobnove obiteljskih kuća i zgrada oštećenih u potresu omogućuje vam bržu realizaciju obnove jer samostalno odlučujete o ključnim koracima provedbenog procesa. Odabirom modela samoobnove sami koordinirate obnovu, birate i odlučujete o izvođaču radova na vašoj nekretnini te početku i završetku radova. 

Novim Programom mjera obnove zgrada oštećenih potresom koji je donesen krajem srpnja 2022. godine, dodatno je unaprijeđen model samoobnove i uspostavljene su dodatne pogodnosti za građane koji odaberu ovaj model obnove. 

Za obnovu je omogućen avans za izradu projekta u iznosu do 15.000 kuna25% avansa za izvođenje radova, kao i naknada za troškove koordinacije (voditelja samoobnove) u iznosu od 20.000 do 80.000 kuna, ovisno o vrsti i veličini nekretnine. 

Sam trošak konstrukcijske obnove objekta država pokriva u stopostotnom iznosu, a novim su programom, s obzirom na globalni poremećaj cijena građevinskog materijala i cijene izjednačene s tržišnim cijenama.


Zahtjev za samoobnovu podnosi se Ministarstvu

Zahtjev za obnovu i dodjelu novčane pomoći podnosi se Ministarstvu, bilo da se radi o organiziranoj obnovi ili samoobnovi. Ministarstvo u oba slučaja provodi isti postupak, odnosno nadležno je za obradu zahtjeva i donošenje odluka, nakon čega samu provedbu obnove organizira i koordinira vlasnik objekta, u suradnji s Fondom za obnovu ili Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje koji provode kontrolu cijelog procesa obnove i isplaćuju opravdano utrošena sredstva. Ukoliko je zahtjev već podnesen, isti se može izmijeniti tj. iz modela organizirane obnove prijeći u model samoobnove i obrnuto. Zahtjev se može promijeniti i u fazi kada je već primjerice izrađen projekt obnove a nisu još krenuli radovi izvođenja.

Novčana pomoć za obnovu može se dobiti i prije započetih aktivnosti obnove, tijekom radova ili pak nakon što je obnova završena. Vlasnik ili suvlasnik obiteljske kuće prije početka radova može dobiti predujam dok upravitelj višestambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade prije početka radova može zatražiti isplatu novčanih sredstava na račun obvezne pričuve. Novčana pomoć tijekom radova isplaćuje se temeljem računa ispostavljenih po pojedinačno okončanim radovima, odnosno ovjerenim privremenim i okončanim situacijama. Novčana pomoć nakon završene obnove isplaćuje se po završenim radovima, odnosno nakon završene obnove.

Što treba poduzeti i kako pokrenuti samoobnovu pročitajte odabirom niže ponuđenih linkova: