Održana druga informativna radionica u okviru Poziva “Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“

U srijedu, 21. lipnja 2023. održana je druga informativna radionica za potencijalne prijavitelje na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“. Informativna radionica održana je online putem platforme Microsoft Teams.

Ovaj Poziv sedmi je koji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje ovo Ministarstvo. Za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresu u okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom, osigurana je alokacija u iznosu od 27 milijuna eura, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.
 
Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije. Podnošenje projektnih prijedloga u sustavu fondovieu (eNPOO) potencijalnim prijaviteljima dozvoljeno je od 22. svibnja 2023. godine, a moguće je do 22. kolovoza 2023. godine do 16:00 sati. Pritom ističemo kako je modalitet ovog Poziva privremeni, projektni prijedlozi zaprimat će se u unaprijed određenom roku od 90 dana, a potom će se svi podneseni projektni prijedlozi valorizirati prema kriterijima prihvatljivosti i odabira kako bi se omogućilo sufinanciranje najkvalitetnijih projektnih prijedloga s najvećim brojem bodova.
 
Prihvatljivi prijavitelju u sklopu ovog Poziva su ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade, oba u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade.

Stopom sufinanciranja do 80% prihvatljivih troškova sufinancirat će se radovi na integralnoj energetskoj, dubinskoj i sveobuhvatnoj obnovi, a do maksimalnih 100% prihvatljivih troškova sufinancirat će se izrada projektne dokumentacije, stručni nadzor građenja/projektantski nadzor/koordinator zaštite na radu tijekom građenja, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta.

Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 40 tisuća eura, a najviši čak 4.5 milijuna eura.
 
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva, a najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga, postavljati pitanja putem sustava fondovieu u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom trajanja Poziva u sustavu fondovieu u segmentu „Pitanja i odgovori“, u roku od najduže 7 dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja.
 
PREZENTACIJE:
1. MPGI – NT: Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima
2. FZOEU – PT: Provedba ugovora sufinanciranih EU sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
3. FZOEU – SEU: Stručna podrška FZOEU Sektora za energetsku učinkovitost (SEU)
 
Informativne radionice – prijave i termini