Održana šesta informativna radionica u okviru Poziva “Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“

U utorak, 26. rujna 2023. održana je šesta informativna radionica za potencijalne prijavitelje na poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“ (Poziv). Informativna radionica održana je online putem platforme Microsoft Teams. Prve četiri radionice održane su prije 1. Izmjene Poziva koja je objavljena  2. kolovoza  2023. godine na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mpgi.gov.hr/ te javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/. Peta radionica održana je nakon izmjene, također on-line, 12. rujna 2023.

Ovaj Poziv sedmi je koji u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje ovo Ministarstvo. Za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresima u okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom, osigurana je alokacija u iznosu od 27 milijuna eura, a bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.
 
Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.
 
1. izmjenom Poziva na dostavu projektnih prijedloga za „Energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresima“ produljen je rok za podnošenje projektnih prijedloga sa 22. kolovoza 2023. godine u 16:00 h na 31. listopada 2023. godine u 16:00 h, a krajnji rok za postavljanje pitanja je pomaknut na 17. listopada 2023. godine do 16:00 sati. Također, 1. izmjenom Poziva dopunjavaju se ili mijenjaju  informacije vezano uz izvor provjere korisnika potpora kroz Registar državnih potpora i potpora male vrijednosti,  dokazi  ocjene stupnja pripremljenosti projekta u odnosu na status obnove od potresa, ispravak vezan uz sadržaj Glavnog projekta u odnosu na Analizu postojećeg stanja zgrade, dopuna vezano uz moguća odstupanja od minimalnih tehničkih zahtjeva kod objekata koji su upisani u Registar kulturnih dobara uz dostavu odgovarajuće suglasnosti te dodana je mogućnost ugradnje novog ili zamjena kompresijskog rashladnika vode hlađenog vodom.  Sve izmjene označene su u dokumentaciji 1. izmjene poziva žutom bojom.
 
Poziv se provodi kao otvoreni postupak dodjele u privremenom modalitetu u kojem će se projektni prijedlozi zaprimati do 31. listopada 2023. godine do 16:00 sati roka putem sustava fondovieu. Po zatvaranju Poziva započinje evaluacija svih zaprimljenih projektnih prijedloga, a za sufinanciranje će se odabrati oni projektni prijedlozi koji udovoljavaju zadanim kriterijima prihvatljivosti i s najvećim brojem bodova prema definiranim kriterijima odabira, a koji ulaze u raspoloživu alokaciju Poziva.
 
Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade ili upravitelj zgrade, oba u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade.

Pozivom će se sufinancirati tri kategorije energetske obnove: integralna energetska obnova, dubinska te sveobuhvatna energetska obnova. Troškovi radova na sve tri kategorije energetske obnove sufinancirat će se stopom od maksimalno 80% prihvatljivih troškova, dok će se stopom od maksimalno 100% prihvatljivih troškova sufinancirati izrada projektne dokumentacije, stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, troškovi koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 40 tisuća eura, a najviši 4,5 milijuna eura.
 
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva, a najkasnije 14 kalendarskih dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga ( do 17. listopada 203 u 16.00 sati), postavljati pitanja putem sustava fondovieu u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Odgovori će se objaviti tijekom trajanja Poziva u sustavu fondovieu u segmentu „Pitanja i odgovori“, u roku od najduže 7 dana od dana zaprimanja pojedinog pitanja.
 
 
PREZENTACIJE:
1. MPGI – NT: Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima
2. FZOEU – PT: Provedba ugovora sufinanciranih EU sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.
3. FZOEU – SEU: Stručna podrška FZOEU Sektora za energetsku učinkovitost (SEU)