Pilot projekt 4c1.1 'Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja'

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je, kao posredničko tijelo razine 1 u sustavu upravljanja i korištenja Europskih strukturnih i investicijskih fondova, objavilo 9. srpnja 2015. godine Pilot projekt 'Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja'.


Natječajna dokumentacija

Cilj Pilota bila je priprema projektne dokumentacije kojom će se postići energetske uštede, odnosno smanjiti potrošnja energije u zgradama odgojno-obrazovnih javnih ustanova te predvidjeti korištenje obnovljivih izvora energije.

Za ovaj Poziv osigurano je 4,5 milijuna kuna bespovratnih sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Zbog velikog broja pristiglih projektnih prijedloga, čak 184, te višestruko premašene alokacije, u prvoj fazi realizacije pilot projekta bilo je moguće financirati ukupno 35 projekata, a zbog velikog interesa prijavitelja, 29. ožujka 2016. godine inicijalno predviđena alokacija dodatno je uvećana za 5 milijuna kuna bespovratnih sredstava, kojima je sufinancirano 37  projektnih prijedloga s rezervne liste.

Najniži iznos bespovratnih sredstava po pojedinoj prijavi koji se mogao dodijeliti iznosio je 5 tisuća kuna, dok je najviši iznos bespovratnih sredstava iznosio 200 tisuća kuna po pojedinoj prijavi.

Osim provedenog JAVNOG SAVJETOVANJA uoči pokretanja Pilota, za potencijalne prijavitelje pripremili smo pregled najčešćih PITANJA I ODGOVORA i organizirali smo čitav niz INFORMATIVNIH i PROVEDBENIH radionica.

 

Uz to, kontinuirano smo komunicirali s nacionalnim i lokalnim medijima, održali smo sedam konferencija za novinare te putem web stranice Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja obavještavali opću javnost o novostima. Također, kako bismo što bolje promovirali energetsku obnovu odgojno-obrazovnih javnih ustanova izradili smo brošure, letke, mape, pingvine i plakate, a prisustvovali smo i velikim tematskim događanjima poput Tjedna EU fondova, raznih konferencija te obilježavanja tjedana ili pak dana energetske učinkovitosti diljem zemlje.

U okviru Pilot poziva za izradu projektne dokumentacije potpisana su 72 UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA, čija ukupna ugovorena vrijednost iznosi 8.38 milijuna kuna, pri čemu 7.26 milijuna kuna (85%) čine bespovratna sredstva EU . Temeljem tih ugovora 18 dječjih vrtića, 2 učenička doma, 4 gimnazije, srednje, odnosno glazbene škole i 48 osnovnih škola izradit će projektnu dokumentaciju za energetsku obnovu, kojom bi se u perspektivi ostvarivale energetske uštede, smanjili troškovi režija te povećali ugodnost boravka i rada.

Kada se radi o izradi projektne dokumentacije za energetsku obnovu odgojno-obrazovnih javnih ustanova, nekoliko hrvatskih županija prednjači u povlačenju bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Međutim, iz donje tablice razvidno je da je više od polovice hrvatskih županija apliciralo na Pilot Poziv Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Tablica projekti po županijama

Važno je napomenuti da se u više od 20% prijavljenih projekata predviđa ostvarivanje ušteda energije veća od 60%,  poboljšanje energetskih svojstava zgrade i prelazak u viši energetski razred, što potvrđuje isplativost i svrsishodnost realiziranih investicija u izradu projektne dokumentacije.

Prikaz relacija uloženih sredstava, ušteda energije te prelaska u energetskim razredima

Pilot Pozivom bila je planirana minimalna ušteda energije od 20%, no prosječne uštede energije za ove projekte iznose 43,24%, a maksimalne čak 80%, najučestalije mjere energetske obnove su toplinska izolacija vanjskih zidova i krova, zamjena prozora i vrata, rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora, izolacija poda prema tlu ili negrijanom prostoru, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom itd. 
 


Predstojeće aktivnosti

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja najavljuje da će tijekom studenoga 2016. godine biti objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja', koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija za razdoblje 2014.-2020.

Pozivom će se podupirati mjere energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Raspoloživa bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj za prvi od višekratnih privremenih Poziva iznose 152 milijuna kuna. Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu za provedbu mjera energetske učinkovitosti iznosi 80 tisuća kuna, a maksimalni 10 milijuna kuna.