Pilot projekt 4c1.2 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja'

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 19. lipnja 2015. godine Pilot projekt 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja'


Natječajna dokumentacija

Cilj Pilota bilo je izvođenje radova energetske obnove koji će rezultirati energetskim uštedama, odnosno smanjenjem potrošnje energije u zgradama odgojno-obrazovnih javnih ustanova te korištenjem obnovljivih izvora energije.

Za ovaj Poziv bilo je osigurano 50 milijuna kuna bespovratnih sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Zbog velikog broja pristiglih projektnih prijedloga, čak 209, te višestruko premašene alokacije, Pilot je privremeno obustavljen 15. prosinca 2015. godine kako bi se obradili pristigli projektni prijedlozi i utvrdila iznos preostalih bespovratnih sredstava. Kako je za dodjelu preostalo nešto manje od pola predviđene alokacije, 24 milijuna kuna, 15. travnja 2016. godine ponovno je pokrenuto zaprimanje projektnih prijedloga s ciljem iscrpljenja trenutno raspoloživih financijskih sredstava po predmetnom Pozivu, isključivo pod jednakim uvjetima. 
 
 
Područna škola Treštanovci prije i poslije energetske obnove

Poziv je trajno zatvoren 28. travnja 2016. budući da je do 26. travnja 2016. dosegnut iznos od oko 82 milijuna kuna projektnih prijava, čime je iscrpljena raspoloživa financijska omotnica konkretnog Poziva.

Najniži iznos bespovratnih sredstava po pojedinoj prijavi koji se mogao dodijeliti iznosio je 30 tisuća kuna, dok je najviši iznos bespovratnih sredstava iznosio 5 milijuna kuna po pojedinoj prijavi.

Osim provedenog JAVNOG SAVJETOVANJA uoči pokretanja Pilota, za potencijalne prijavitelje pripremili smo pregled najčešćih PITANJA I ODGOVORA i organizirali smo čitav niz INFORMATIVNIH i PROVEDBENIH radionica.

Uz to, kontinuirano smo komunicirali s nacionalnim i lokalnim medijima, održali smo sedam konferencija za novinare te putem web stranice Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja obavještavali opću javnost o novostima. Također, kako bismo što bolje promovirali energetsku obnovu odgojno-obrazovnih javnih ustanova izradili smo brošure, letke, mape, pingvine i plakate, a prisustvovali smo i velikim tematskim događanjima poput Tjedna EU fondova, raznih konferencija te obilježavanja tjedana ili pak dana energetske učinkovitosti diljem zemlje.
 
 
Dječji vrtić 'Ivančice' Ivanec prije i poslije energetske obnove

U okviru Pilot poziva energetske obnove odgojno-obrazovnih javnih ustanova potpisana su 33 UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA,  čija ukupna ugovorena vrijednost iznosi 73,11 milijuna kuna, pri čemu 19,27 milijuna kuna čine bespovratna sredstva EU, dok 30,73 milijuna kuna čine nacionalna sredstva. Temeljem tih ugovora 22 osnovne škole, 7 dječjih vrtića, 2 učenička doma te 1 gimnazija i 1 srednja škola izvršiti će radove energetske obnove, koji će rezultirati ostvarivanjem  energetskih ušteda, smanjenjem troškova režija te povećanjem ugodnost boravka i rada u tim odgojno-obrazovnim javnim ustanovama.

Kada se radi o samim radovima energetske obnove odgojno-obrazovnih javnih ustanova, nekoliko hrvatskih županija prednjači u povlačenju bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Međutim, iz donje tablice razvidno je da je više od polovice hrvatskih županija apliciralo na Pilot Poziv Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.
 
 
Osnovna škola Josipa Zorića, Dugo Selo prije i poslije obnove

Tablica projekti po županijama

Važno je napomenuti da je za čak 30% prijavljenih projekata predviđeno ostvarivanje ušteda energije veće od 70%,  poboljšanje energetskih svojstava zgrade i prelazak u viši energetski razred, što potvrđuje isplativost i svrsishodnost planiranih investicija u radove energetske obnove.

Prikaz relacija uloženih sredstava, ušteda energije te prelazaka u energetskim razredima

Pilot Pozivom bila je planirana minimalna ušteda energije od 20%, no prosječne uštede energije za ove projekte iznose 53,35%, a maksimalne čak 79,81%, najučestalije mjere energetske obnove su toplinska izolacija vanjskih zidova, zamjena vanjske stolarije, toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu,  rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora te  ugradnja termostatskih radijatorskih ventila.
 

Predstojeće aktivnosti 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja najavljuje da će tijekom studenoga 2016. godine biti objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja', koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija za razdoblje 2014.-2020.

Pozivom će se podupirati mjere energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Raspoloživa bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj za prvi od višekratnih privremenih Poziva iznose 152 milijuna kuna. Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu za provedbu mjera energetske učinkovitosti iznosi 80 tisuća kuna, a maksimalni 10 milijuna kuna.