Izrada strategija zelene urbane obnove


Pregled potpisanih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru predmetnog Poziva možete preuzeti OVDJE.
Povećana alokacija za izradu Strategija zelene urbane obnove
 
Odlukom ministra od 29. siječnja 2024. godine povećana je alokacija za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada Strategija zelene urbane obnove“, kojom je ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru predmetnog Poziva povećan sa 508.527,44 eura za dodatnih 2.021.336,27 eura.

Podsjećamo, I. Odlukom o povećanju alokacije predmetnog Poziva, koju je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio dana 19. prosinca 2022. godine, iznos dostupnih bespovratnih sredstava u okviru predmetnog Poziva povećan je sa 331.807,02 eura na 508.527,44 eura, čime je osigurano sufinanciranje 19 prihvatljivih projektnih prijedloga.

U okviru predmetnog Poziva, pristiglo je 96 projektnih prijedloga, a povećanjem alokacije osigurat će se sufinanciranje preostalih 75 prihvatljivih projektnih prijedloga s rezervne rang liste Odbora za odabir projekata.

Također, dodatna sredstva osigurana ovom Odlukom namijenjena su za nastavak postupka dodjele bespovratnih sredstava projektnim prijedlozima zaprimljenim do trenutka zatvaranja Poziva te podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće. 
Zagreb, 22. prosinca 2022. - U ponedjeljak, 19. prosinca 2022. ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio je Odluku o povećanju alokacije za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada Strategija zelene urbane obnove“, kojom je ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva povećan s 2.500.000,00 kuna na 3.831.500,00 kuna. Dodatna sredstva osigurana ovom Odlukom namijenjena su za nastavak postupka dodjele bespovratnih sredstava projektnim prijedlozima zaprimljenim do trenutka zatvaranja Poziva. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.
Obavijest o zatvaranju Poziva 

Zagreb, 30. studenoga 2022. -
Istekom roka za podnošenje projektnih prijedloga zatvoren je Poziv za Izradu strategija zelene urbane obnove (NPOO.C6.1.R5.01).

Prijavitelji će biti obaviješteni o statusu svog projektnog prijedloga putem sustava eNPOO od strane nadležnih tijela.
Zagreb, 27. listopada 2022. - Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je s danom 27. listopada 2022. godine na mrežnim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine https://mpgi.gov.hr/ i javnom portalu sustava fondovieu (eNPOO) https://fondovieu.gov.hr/, objavljena 1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada strategija zelene urbane obnove“.

Cjelokupna dokumentacija 1. izmjene Poziva dostupna je OVDJE, a u dokumentu Popis izmjena_NPOO ZI_Strategije_1. izmjena navedene su sve izmjene napravljene u dokumentaciji Poziva.
Dostava, odnosno podnošenje projektnih prijedloga u sustavu eNPOO potencijalnim prijaviteljima dozvoljena od 31. listopada 2022. godine u 9:00 sati. Krajnji rok za podnošenje projektnih prijedloga je 30. studenoga 2022. godine do 16:00 h.

Cilj ovog Poziva je pružiti potporu u pripremi Strategija zelene urbane obnove u svrhu poticanja razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem održivom razvoju.

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga je kako slijedi:
 
a) najniži iznos 100.000,00 kuna
b) najviši iznos 250.000,00 kuna

Prihvatljive aktivnosti su: izrada strategija zelene urbane obnove, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova iznosi 100%.

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb. Projektni prijedlozi koji se odnose na područja u kojemu je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa imat će prednost prilikom odabira.

Tijekom trajanja Poziva planirano je održavanje online informativnih/edukativnih radionica. Datum i vrijeme održavanja istih bit će objavljeni najmanje 5 radnih dana prije njihova održavanja na mrežnim stranicama Ministarstva i u sustavu eNPOO.

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO od 30. rujna 2022. godine do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Kompletna dokumentacija Poziva „Izrada strategija zelene urbane obnove“ dostupna je na stranicama eNPOO, odnosno na linku: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/33