Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita s Konačnim Prijedlogom Zakona na javnom savjetovanju od 3.12.2020. do 7.12.2020

U uvjetima proglašene epidemije na području Republike Hrvatske te posljedično smanjenoj gospodarskoj aktivnosti, pa tako i u građevinskom sektoru, kao i proglašenja prirodne nepogode uzrokovane potresom na dijelu područja Republike Hrvatske zbog čega je veliki dio građana ostao bez svog stambenog prostora, potrebno je omogućiti građanima pomoć pri rješavanju njihovog stambenog pitanja u sadašnjim i budućim posebnim okolnostima, a time i poticati održavanje gospodarske aktivnosti.

„Posebne okolnosti“ podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.