Okončana savjetovanja bivšeg Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

Tehnički propis o izmjenama i dopunama tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama na javnom savjetovanju od 16.07. do 30.7.2020.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Tehničkom propisu o izmjenama i dopunama tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama u trajanju od 15 dana od 16.07. do 30.7.2020.
 
Zbog otklanjanja tehničkih poteškoća unutar aplikacije e-Savjetovanja savjetovanje za navedeni tehnički propis se provelo putem elektroničke pošte.
 
Tehnički propis o izmjeni i dopunama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije na javnom savjetovanju od 17.06. do 23.06.2020.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Tehničkom propisu o izmjeni i dopunama Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije u trajanju od 17. lipnja 2020. do 23. lipnja 2020. godine.
 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju na javnom savjetovanju od 12.06. do 26.06.2020.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju u trajanju od 15 dana, od 12. lipnja 2020. do 26. lipnja 2020. godine.

Ovim izmjenama i dopunama Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju ("Narodne novine", broj  88/17) usklađuje se sa izmjenama i dopunama Zakona o gradnji ("Narodne novine", broj 125/19),  sukladno odredbi članka 42. stavka 2. Zakona.
 
 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 26. lipnja 2020. godine, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja
Prijedlog Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije na javnom savjetovanju od 15.05. do 14.06.2020.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Prijedlogu Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije u trajanju od 30 dana, od 15. svibnja 2020. do 14. lipnja 2020. godine.

Ovaj Zakon je od iznimne važnosti i temelj za dugoročnu obnovu. Ministarstvu je bio cilj, zajedno sa strukom, složiti okvir po kojem će se dalje voditi procesi, ali nam je i od iznimne važnosti da se u raspravu uključi javnost, da nam kaže svoje primjedbe i komentare. Jer na kraju, sve ono što će se odvijati u narednim mjesecima i godinama, svi ti procesi u obnovi, trebaju rezultirati da ljudima omoguće siguran dom u Zagrebu, Krapinsko-zagorskoj i Zagrebačkoj županiji, a da glavnom gradu vrate stari sjaj.  
 
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kontroli projekata na javnom savjetovanju od 19.05. do 02.06.2020.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Pravilniku o izmjenama Pravilnika o kontroli projekata u trajanju od 15 dana, od 19. svibnja 2020. do 2. lipnja 2020. godine.
 
Podatak o etalonskoj cijeni građenja na javnom savjetovanju od 08.05.2020. do 12.05.2020.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Podatku o etalonskoj cijeni građenja u trajanju od 5 dana, od 08. svibnja 2020. do 12.svibnja 2020. godine.
 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi na javnom savjetovanju od 21.04. do 05.05.2020.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provodilo je  javno savjetovanje o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi u trajanju od 15 dana, od 21. travnja 2020. do 5. svibnja 2020. godine.
 
 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 5. svibnja 2020. godine, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja
Pravilnik o upisu u razred revidenata na javnom savjetovanju od 28.02. do 13.03.2020.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Pravilniku o upisu u razred revidenata u trajanju od 15 dana, od 28. veljače 2020. do 13. ožujka 2020. godine.
 
Pravilnik o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje na javnom savjetovanju od 28.02. do 13.03.2020.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Pravilniku stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje u trajanju od 15 dana, od 28. veljače 2020. do 13. ožujka 2020. godine.
 
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi na javnom savjetovanju od 28.02. do 13.03.2020.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provela je javno savjetovanje o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi  u trajanju od 15 dana, od 28. veljače 2020. do 13. ožujka 2020. godine.
 
Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima na javnom savjetovanju od 6.02. do 20.02.2020.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima u trajanju od 15 dana, od 6. veljače 2020. do 20. veljače 2020. godine.
 
 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 20. veljače 2020. godine, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja
Nacrt Izmjene i dopune Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine na javnom savjetovanju od 15.01.2020. do 30.01.2020.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provodilo je javno savjetovanje o Nacrtu Izmjene i dopune Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine u trajanju od 15 dana, od 15. siječnja 2020. do 30. siječnja 2020. godine.
 
Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ na javnom savjetovanju od 3.12.2019. do 2.1.2020.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je provelo javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“. Poziv na dostavu projektnih prijedloga će se provoditi u formi otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga do iskorištenja financijskih sredstava, a najkasnije do 15.3.2021. godine, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)“. Javno savjetovanje provodilo se u trajanju od 30 dana, od 03. prosinca 2019. do 02. siječnja 2020. godine.

Predstavnici zainteresirane javnosti mogli su najkasnije do 2. siječnja 2020. godine dostaviti svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga putem portala eSavjetovanja

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je razmotrilo i obradilo pristigle komentare te po završetku savjetovanja, 17. siječnja 2020. godine objavilo popis svih pristiglih komentara, s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga, s kratkim obrazloženjem također putem portala eSavjetovanja.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je razmatralo samo one komentare i prijedloge uz koje je istaknuto ime i prezime/naziv podnositelja te je prihvatilo samo one prijedloge za koje se procijenilo da unaprjeđuju kvalitetu Poziva na dostavu projektnih prijedloga te su u skladu sa strateškom orijentacijom istog. Podnositelji prijedloga i komentara nemaju mogućnost ulaganja prigovora niti postavljanja daljnjih pitanja o danim obrazloženjima. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja nije dužno odgovarati na upite tijekom postupka savjetovanja. 
 
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima na javnom savjetovanju od 29.11.2019. do 29.12.2019.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provodi javno savjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima u trajanju od 30 dana, od 29. studenoga 2019. do 29. prosinca 2019. godine.
 
Nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji s Konačnim prijedlogom zakona na javnom savjetovanju od 21.10.2019. do 05.11.2019.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Nacrtu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji s Konačnim prijedlogom zakona, u trajanju od 15 dana, od 21. listopada 2019. do 5. studenoga 2019. godine.
 
 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 5. studenoga 2019. godine, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja
Prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu na javnom savjetovanju od 9.10.2019. do 23.10.2019.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Prijedlogu Plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu u trajanju od 15 dana, od 9. do 23 listopada 2019. godine.
 
Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjeni Zakona o subvencioniranju stambenih kredita na javnom savjetovanju od 9.10.2019. do 23.10.2019.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjeni Zakona o subvencioniranju stambenih kredita u trajanju od 15 dana, od 9. do 23 listopada 2019. godine.
 
Obrazac prethodne procjene za Zakon o upravljanju i održavanju zgrada na javnom savjetovanju od 9.10.2019. do 23.10.2019.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o upravljanju i održavanju zgrada u trajanju od 15 dana, od 9. do 23. listopada 2019. godine.
 
Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina na javnom savjetovanju od 26.08. do 24.09.2019.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Pravilniku o informacijskom sustavu tržišta nekretnina. Savjetovanje se provodilo u trajanju od 30 dana, od 26. kolovoza do 24. rujna 2019. godine.
 
Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uređenju na javnom savjetovanju od 06.08.2019. do 04.09.2019.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o prostornom uređenju. Savjetovanje se provodilo u trajanju od 30 dana, od 6. kolovoza 2019. do 4. rujna 2019. godine.
 
Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta na javnom savjetovanju od 23.07.2019. do 21.08.2019.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta. Savjetovanje se provodilo u trajanju od 30 dana, od 23. srpnja 2019. do 21. kolovoza 2019. godine.

 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 21. kolovoza 2019. godine, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja
Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina na javnom savjetovanju od 23.07.2019. do 21.08.2019.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina. Savjetovanje se provodilo u trajanju od 30 dana, od 23. srpnja 2019. do 21. kolovoza 2019. godine.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima na javnom savjetovanju od 19.07.2019. do 18.08.2019.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Savjetovanje se provodilo u trajanju od 30 dana, od 19. srpnja 2019. do 18. kolovoza 2019. godine.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkom pregledu građevine na javnom savjetovanju od 19.07.2019. do 18.08.2019.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Pravilniku o izmjenama Pravilnika o tehničkom pregledu građevine. Savjetovanje se provodilo u trajanju od 30 dana, od 19. srpnja 2019. do 18. kolovoza 2019. godine.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o održavanju građevina na javnom savjetovanju od 19.07.2019. do 18.08.2019.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Pravilniku o izmjenama Pravilnika o održavanju građevina. Savjetovanje se provodilo u trajanju od 30 dana, od 19. srpnja 2019. do 18. kolovoza 2019. godine.

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera na javnom savjetovanju od 19.07.2019. do 18.08.2019.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Pravilniku o izmjeni Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera. Savjetovanje se provodilo u trajanju od 30 dana, od 19. srpnja 2019. do 18. kolovoza 2019. godine.

Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uređenju na javnom savjetovanju od 19.07.2019. do 02.08.2019.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uređenju. Savjetovanje se provodilo u trajanju od 15 dana, od 19. srpnja 2019. do 2. kolovoza 2019. godine.

 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 2. kolovoza 2019. godine, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja
 • Izvješće o provedenom savjetovanju - nije bilo primjedbi
Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji na javnom savjetovanju od 24.06.2019. do 08.07.2019.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji  u trajanju od 15 dana, od 24. lipnja do 8. srpnja 2019. godine.

 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 8. srpnja 2019. godine, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja
Tehnički propis o izmjenama Tehničkog propisa o građevnim proizvodima na javnom savjetovanju od 12.06. do 12.07.2019. godine
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Tehničkom propisu o izmjenama Tehničkog propisa o građevnim proizvodima u trajanju od 30 dana, od 12.06. do 12.07.2019. godine.
 
Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima na javnom savjetovanju od 11.06.2019. do 25.06.2019.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je provelo javno savjetovanje o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima. Savjetovanje je provedeno u trajanju od 15 dana, od 11. do 25. lipnja 2019. godine.
 
Podatak o etalonskoj cijeni građenja na javnom savjetovanju od 27.05.2019. do 25.06.2019.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je savjetovanje o Podatku o etalonskoj cijeni građenja. Savjetovanje je provedeno u trajanju od 30 dana, od 27.05. do 25.06.2019. godine.
 
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje na javnom savjetovanju od 09.04.2019. do 09.05.2019.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje. Savjetovanje se provodilo u trajanju od 30 dana, od 09.04.2019. do 09.05.2019. godine.
 
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju na javnom savjetovanju od 09.04.2019. do 09.05.2019.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju. Savjetovanje se provodilo u trajanju od 30 dana, od 09.04.2019. do 09.05.2019. godine.
 
Prijedlog Pravilnika o manje složenim radovima na javnom savjetovanju od 11.03.2019. do 09.04.2019.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u javno savjetovanje uputilo Prijedlog Pravilnika o manje složenim radovima. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana, od 11.03.2019. do 09.04.2019. godine.
 
 • Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 9. travnja 2019. godine, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.
 • Izvješće o javnom savjetovanju
Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita na javnom savjetovanju od 04.03.2019. do 02.04.2019.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita. Savjetovanje se provodilo u trajanju od 30 dana, od 04.03.2019. do 02.04.2019. godine.
 
 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 2. travnja 2019. godine, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.
 • Izvješće o javnom savjetovanju
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji na javnom savjetovanju od 22.02.2019. do 23.03.2019.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji. Savjetovanje se provodilo u trajanju od 30 dana, od 22.02.2019. do 23.03.2019. godine.
 
Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, s Konačnim prijedlogom zakona na javnom savjetovanju od 19.02.2019. do 20.03.2019.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, s Konačnim prijedlogom zakona. Savjetovanje se provodilo u trajanju od 30 dana, od 19.02.2019. do 20.03.2019. godine.
 
 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 20. ožujka 2019. godine, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.
 • Izvješće o javnom savjetovanju
Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, s Konačnim prijedlogom zakona na javnom savjetovanju od 15.02.2019. do 20.03.2019.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, s Konačnim prijedlogom zakona. Savjetovanje se provodilo u trajanju od 30 dana, od 15.02.2019. do 20.03.2019. godine.
 
 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 20. ožujka 2019. godine, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.
 • Izvješće o javnom savjetovanju
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima na javnom savjetovanju od 15.02.2019. do 16.03.2019.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje o Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Savjetovanje se provodilo u trajanju od 30 dana, od 15.02. do 16.03.2019. godine.
 
Prijedlog Odluke o donošenju Programa o kriterijima i načinima za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanja ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj na javnom savjetovanju od 28.01.2019. do 11.02.2019.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je savjetovanje o Prijedlogu Odluke o donošenju Programa o kriterijima i načinima za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanja ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj. 

Savjetovanje se provodilo u trajanju od 15 dana, od 28.01..2019. do 11.02.2019. godine, s obzirom da se, prema smjernicama Povjerenika za informiranje Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 008-01/14-01/01, Urbroj:401-01/13-16-01 od 21. prosinca 2016., a vezano za čl.11. stav.3. Zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 25/13 i 85/15), radi o Odluci koja se donosi uslijed izvanrednih okolnosti odnosno istom se donosi Program kojim se detaljno razrađuju  kriteriji za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj.
 
Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima na javnom savjetovanju od 25.01.2019. do 08.02.2019.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima. Savjetovanje se provodilo u trajanju od 15 dana, od 25.01.2019. do 08.02.2019. sukladno uputi Vlade Republike Hrvatske, a vezano uz Zaključak Vlade Republike Hrvatske o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima.
 
Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda na javnom savjetovanju od 28.12.2018. do 26.01.2019.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u javno je savjetovanje uputilo Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda. Savjetovanje se provodlo u trajanju od 30 dana, od 28.12.2018. do 26.01.2019.

Uredba za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina na javnom savjetovanju od 28.12.2018. do 26.01.2019.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u javno je savjetovanje uputilo Uredbu za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina. Savjetovanje se provodilo u trajanju od 30 dana, od 28.12.2018. do 26.01.2019.

Tehnički propis za asfaltne kolnike na javnom savjetovanju od 7.12.2018. do 5.01.2019.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u javno je savjetovanje uputilo Tehnički propis za asfaltne kolnike. Savjetovanje se provodilo u trajanju od 30 dana, od 7.12. do 5.1.2019. godine.
 
Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima na javnom savjetovanju od 28.11. do 12.12.2018.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u javno savjetovanje uputilo Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima. Savjetovanje se provodilo u trajanju od 15 dana, od 28.11. do 12.12.2018. sukladno odredbi članka 16. st. Zakona o procjeni učinaka propisa.
 
Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskoj inspekciji na javnom savjetovanju od 28.11. do 12.12.2018.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u javno savjetovanje uputilo Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskoj inspekciji. Savjetovanje se provodilo u trajanju od 15 dana, od 28.11. do 12.12.2018. sukladno odredbi članka 16. st. Zakona o procjeni učinaka propisa.

 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 12. prosinca 2018.g., uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.

Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja s pripadajućim obrascima prethodne procjene na javnom savjetovanju od 30.10. do 13.11.2018.
30. listopada 2018. godine otvoreno je javno savjetovanje o dopunjenom Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja za 2019. godinu te o Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Obrascu prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.
 
Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa na javnom savjetovanju od 25.10. do 25.11.2018.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u javno savjetovanje 25. listopada 2018. godine uputilo Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa.
 
Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju na javnom savjetovanju od 24.10. do 7.11.2018.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u javno savjetovanje uputilo Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.

 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 7. studenoga 2018.g., uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.

Uredba o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Agencije za obnovu Osječke tvrđe na javnom savjetovanju od 17.10. do 31.10.2018.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u javno savjetovanje uputilo Uredbu o prestanku važenja Uredbe o osnivanju Agencije za obnovu Osječke tvrđe.

 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 31. listopada 2018.g., uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju na javnom savjetovanju od 12.10. do 26.10.2018.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u javno savjetovanje uputilo Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju.

Ovim se Zakonom uređuju pitanja vezana uz provedbu Zaključka Vlade Republike Hrvatske o  smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, odnosno pitanja vezana uz pripojenje Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj Ministarstvu s 1. siječnja 2019. godine. 


Donošenjem predloženog Zakona:

 • Hrvatski zavod za prostorni razvoj pripojiti će se Ministarstvu 1. siječnja 2019. godine
 • stručne poslove prostornog uređenja za Državu obavljati će Ministarstvo 
 • poslove Zavoda preuzima Ministarstvo
 • dostupnost javnosti donesenog prostornog plana državne razine u analognom obliku osiguravati će Ministarstvo
 • Ministarstvo će preuzeti sve poslove, radnike, arhiv i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, prava i obveze, financijska sredstva i drugu imovinu Zavoda 
 • Zavod će prestati postojati danom upisa brisanja u sudskom registru
 • danom brisanja Zavoda prestati će mandat ravnatelju Zavoda, te predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Zavoda.

 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 26. listopada 2018.g., uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama na javnom savjetovanju od 12.10. do 26.10.2018.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u javno savjetovanje uputilo Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Ovim se Zakonom uređuju pitanja vezana uz provedbu Zaključka Vlade Republike Hrvatske o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, odnosno pitanja vezana uz prestanak rada Agencije s 1. srpnja 2019. godine.


Donošenjem predloženog Zakona će:

 • prestati s radom Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 1. srpnja 2019. godine
 • se propisati završavanje donošenja rješenja o izvedenom stanju
 • se urediti vraćanje predmeta i završavanje istih po mjesno nadležnim tijelima
 • se urediti preuzimanje materijalnih sredstava.

 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 26. listopada 2018.g., uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.

Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu na javnom savjetovanju od 11.10. do 25.10.2018.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u javno savjetovanje uputilo Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu. Savjetovanje se provodi u trajanju od 15 dana sukladno odredbi članka 16. stavka 2. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, br. 44/17).
 
 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 25. listopada 2018.g., uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.

Obrazac prethodne procjene za ZID Zakona o prostornom uređenju od 11.10. do 25.10.2018.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u javno savjetovanje uputilo Obrazac prethodne procjene za ZID Zakona o prostornom uređenju. Savjetovanje se provodi u trajanju od 15 dana sukladno odredbi članka 16. stavka 2. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, br. 44/17).
 
 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 25. listopada 2018.g., uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.

Obrazac prethodne procjene za ZID Zakona o gradnji na javnom savjetovanju od 11.10. do 25.10.2018.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u javno savjetovanje uputilo Obrazac prethodne procjene za ZID Zakona o gradnji. Savjetovanje se provodi u trajanju od 15 dana sukladno odredbi članka 16. stavka 2. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, br. 44/17).
 
 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 25. listopada 2018.g., uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.

Obrazac prethodne procjene za ZID Zakona o društveno poticanoj stanogradnji na javnom savjetovanju pd 11.10. do 25.10.2018.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u javno savjetovanje uputilo Obrazac prethodne procjene za ZID Zakona o društveno poticanoj stanogradnji. Savjetovanje se provodi u trajanju od 15 dana sukladno odredbi članka 16. stavka 2. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, br. 44/17).
 
 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 25. listopada 2018.g., uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.

Obrazac prethodne procjene za ZID Zakona o grobljima na javnom savjetovanju od 11.10. do 25.10.2018.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u javno savjetovanje uputilo Obrazac prethodne procjene za ZID Zakona o grobljima. Savjetovanje se provodi u trajanju od 15 dana sukladno odredbi članka 16. stavka 2. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, br. 44/17).
 
 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 25. listopada 2018.g., uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.  

Obrazac prethodne procjene za ZID Zakona o subvencioniranju stambenih kredita na javnom savjetovanju od 11.10. do 25.10.2018.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u javno savjetovanje uputilo Obrazac prethodne procjene za ZID Zakona o subvencioniranju stambenih kredita. Savjetovanje se provodi u trajanju od 15 dana sukladno odredbi članka 16. stavka 2. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, br. 44/17).
 
 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 25. listopada 2018.g., uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.

Obrazac prethodne procjene za Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenom infrastrukturom na javnom savjetovanju od 11.10. do 25.10.2018.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u javno savjetovanje uputilo Obrazac prethodne procjene za Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenom infrastrukturom. Savjetovanje se provodi u trajanju od 15 dana sukladno odredbi članka 16. stavka 2. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, br. 44/17).
 
 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 25. listopada 2018.g., uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.

Obrazac prethodne procjene za Zakon o upravljanju i održavanju višestambenih i poslovnih zgrada na javnom savjetovanju od 11.10. do 25.10.2018.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u javno savjetovanje uputilo Obrazac prethodne procjene za Zakon o upravljanju i održavanju višestambenih i poslovnih zgrada. Savjetovanje se provodi u trajanju od 15 dana sukladno odredbi članka 16. stavka 2. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, br. 44/17).
 
 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 25. listopada 2018.g., uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.

Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju na javnom savjetovanju 21.09. do 5.10.2018.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u javno savjetovanje uputilo Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju.
 
 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 5. listopada 2018.g., uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.

 
Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju na javnom savjetovanju od 17.09. do 1.10.2018.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u javno savjetovanje uputilo Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju.
 
 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 1. listopada 2018.g., uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.

Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama na javnom savjetovanju od 12.09. do 28.09.2018.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u javno savjetovanje uputilo Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.
 
 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 28. rujna 2018.g., uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.

Nacrt Pravilnika o sadržaju podataka o stanovima i osobama koje plaćaju zaštićenu najamninu na javnom savjetovanju od 11.09. do 10.10.2018.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u javno savjetovanje uputilo Nacrt Pravilnika o sadržaju podataka o stanovima i osobama koje plaćaju zaštićenu najamninu.

Ovim se pravilnikom propisuje sadržaj podataka koje su zaštićeni najmoprimci, zaštićeni podstanari i predmnijevani najmoprimci koji stanuju u stanovima koji nisu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave ili Republike Hrvatske, te vlasnici tih stanova dužni dostaviti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama, a koji su potrebni za provedbu Zakona o najmu stanova.
 
 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 10. listopada 2018.g., uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.

 
Nacrt Pravilnika o najmu nekretnina iz programa društveno poticane stanogradnje na javnom savjetovanju od 30.08. do 29.09.2018.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u javno savjetovanje uputilo Nacrt Pravilnika o najmu nekretnina iz programa društveno poticane stanogradnje kojim se propisuju uvjeti i mjerila, tijela i postupak davanja u najam stanova i ostalih prostorija sagrađenih prema odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji koji su namijenjeni za davanje u najam i koji su u vlasništvu Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, sve do njihove prodaje.
 
Nacrt Pravilnika o uvjetima, mjerilima i postupku davanja u najam stanova za službene potrebe na javnom savjetovanju od 25.07. do 23.08.2018.

Javno savjetovanje za Nacrt Pravilnika o uvjetima, mjerilima i postupku davanja u najam stanova za službene potrebe kojim se uređuju uvjeti, mjerila i postupak davanja u najam stanova kao i osnovna oprema tih stanova za stanovanje, radi rješavanja stambenih potreba djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika te drugih državnih i javnih službenika i namještenika na području Republike Hrvatske uz korištenje sredstava Republike Hrvatske provedeno je u razdoblju od 25. srpnja do 23. kolovoza 2018.g.

Nacrt izmjena i dopuna Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama na javnom savjetovanju od 15.06. do 14.07.2018.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Nacrt izmjena i dopuna Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama za koji  se provodi javno savjetovanje u razdoblju od 15. lipnja do 14. srpnja 2018. godine.
 
Nacrt Odluke o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju na javnom savjetovanju od 06.06. do 06.07.2018.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Nacrt Odluke o određivanju relativnih pondera za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju kojom se se određuju relativni ponderi za arhitektonske i inženjerske i s njima povezane savjetodavne usluge u graditeljstvu i prostornom uređenju, prema članku 284. stavku 8. Zakona o javnoj nabavi, a kojim čelnik središnjeg tijela državne uprave može javnim naručiteljima iz svog djelokruga odlukom odrediti relativne pondere za pojedine vrste predmeta nabave.
 
Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje na javnom savjetovanju od 22.05. do 21.06.2018.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i uputilo ga na javno savjetovanje u razdoblju od 22. svibnja do 21. lipnja 2018. godine.

Predloženim zakonom uređuje se obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, obavljanje djelatnosti građenja, obavljanje djelatnosti upravljanja projektom u svrhu osiguranja kvalitetnog, stručnog i odgovornog obavljanja tih poslova i djelatnosti te postizanja ciljeva određenih posebnim propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja, gradnje i građevnih proizvoda.

Predloženim zakonom:

 • vrši se daljnje usklađenje odredbi kojima se uređuje obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja i gradnje s Direktivom 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Direktivom 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu u svrhu olakšanog pristupa jedinstvenom tržištu Europskog gospodarskog prostora,
 • osigurava se provedba mjera iz Akcijskog plana u području reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2018. godine,
 • smanjuju se administrativne barijere u obavljanju poslova i djelatnosti u graditeljstvu,
 • osigurava se provedba obveznog stalnog stručnog usavršavanja osoba koje poslove prostornog uređenja i gradnje obavljaju u svojstvu ovlaštene osobe,
 • otklanjaju se nejasnoće u primjeni pojedinih odredbi Zakona koje se odnose na uvjete za obavljanje djelatnosti iz nadležnosti Ministarstva za domaće, odnosno za strane pravne i fizičke osobe obrtnike koji te djelatnosti obavljaju u Republici Hrvatskoj na privremenoj ili povremenoj osnovi, odnosno na trajnoj osnovi,
 • prelazi se na rješenja koja se temelje na većoj kontroli izvršenja stručnih poslova prostornog uređenja i gradnje koju obavlja Ministarstvo i
 • dopunjuju prekršajne odredbe koje se odnose na strane pravne i fizičke osobe koje poslove prostornog uređenja i gradnje u Republici Hrvatskoj obavljaju na privremenoj ili povremenoj osnovi.

Cilj ovoga Zakona je urediti uvjete za obavljanje poslova prostornoga uređenja i gradnje te osigurati pravo pružanja usluga i pravo poslovnog nastana hrvatskih gospodarskih subjekata i pojedinaca unutar Europskog gospodarskog prostora.

Uz navedene opće ciljeve nastoje se postići i posebni ciljevi: preispitivanje i vrednovanje dosadašnjih rješenja u odnosu na aktualne i predvidive poslovne i gospodarske okolnosti, ravnoteža između potrebe za čim slobodnijem pristupu tržištu gospodarskih subjekata/pojedinaca i potrebe da se njihovim radom ispune zahtjevi javnog interesa u graditeljstvu/prostornom uređenju; zadovoljavanje kriterija nediskriminacije, nužnosti i razmjernosti kod reguliranja svake djelatnosti/posla; reguliranje bilo koje djelatnosti/posla na način da pozitivno utječe na vrsnoću izgrađenog prostora, konkurentnost i razvoj graditeljstva te na podizanje pouzdanosti građevina i kvalitete građenja, uz minimiziranje negativnih utjecaja na obavljanje djelatnosti/posla gospodarskih subjekata/fizičkih osoba; reguliranje uvjeta za obavljanje djelatnosti/poslova za gospodarske subjekte iz zemalja članica Europskog gospodarskog prostora u skladu s pravilima za prekogranično pružanju usluga i za priznavanje stranih stručnih kvalifikacija.

Izmjene i dopune Zakona neće utjecati na smanjenje stupnja odgovornosti profesionalnih osoba, a osigurat će određeno administrativno rasterećenje u obavljanju poslova u graditeljstvu.

 • Zainteresirana i stručna javnost svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na Nacrt prijedloga Zakona mogla je uz prethodnu registraciju dostaviti putem portala eSavjetovanja najkasnije do 21. lipnja 2018. godine.

 • Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita na javnom savjetovanju od 20.04. do 19.05.2018.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita i uputilo ga na javno savjetovanje u razdoblju od 20. travnja do 19. svibnja 2018. godine.

U dosadašnjoj provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita („Narodne novine“ broj 24/17.) sredstvima iz proračuna Republike Hrvatske subvencionirala se polovica mjesečnih obroka ili anuiteta prve četiri godine otplate kredita. Omogućeno je subvencioniranje kredita za kupnju stana ili kuće odnosno gradnju kuće podnositelju zahtjeva koji sam ili njegov bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću, te se u provedbi pokazalo nedostatno definirano stanje stana ili kuće u vlasništvu a koja nije pogodna za stanovanje. Analizom zaprimljenih i odobrenih zahtjeva utvrđeno je da je 66,3% zahtjeva realizirano u najrazvijenijim jedinicama lokalne samouprave stoga je potrebna ravnomjernija raspodjela subvencija kredita ovisno o indeksu razvijenosti grada ili općine u kojoj se nalazi subvencionirani stan ili kuća. Također se tijekom provedbe predmetnog zakona pokazao nedostatnim postojeći popis potrebne dokumentacije koju je potrebno priložiti za kupnju stana ili kuće odnosno gradnju kuće.

Stoga se predloženim izmjenama i dopunama zakona:

 • utvrđuje novi rok do 31. prosinca 2020. godine u kojem Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) objavljuje javne pozive za svaku kalendarsku godinu;
 • jasnije se definira stanje stana ili kuće koja je u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera, a koja nije pogodna za stanovanje;
 • jasnije se definira dokumentacija priložena zahtjevu za kupnju stana ili kuće odnosno dokumentacija priložena zahtjevu za gradnju kuće;
 • uređuje se subvencioniranje kredita koje građani uzimaju od kreditnih institucija za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnje kuće, na način da se u razdoblju od pet godina subvencionira dio mjesečnih obroka ili anuiteta ovisno o stupnju razvijenosti grada ili općine u kojoj se predmetni stan ili kuća nalaze -  definira se 8 skupina u kojoj se nalazi grad ili općina prema indeksu razvijenosti (sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti  „Narodne novine“ broj  132/17. )
 • subvencije se kreću se od 30 do 51% i to:
   Skupina I   51% mjesečnog obroka ili anuiteta
   Skupina II  48% mjesečnog obroka ili anuiteta
   Skupina III 45% mjesečnog obroka ili anuiteta
   Skupina IV 42% mjesečnog obroka ili anuiteta
   Skupina V   39% mjesečnog obroka ili anuiteta
   Skupina VI 36% mjesečnog obroka ili anuiteta
   Skupina VII 33% mjesečnog obroka ili anuiteta
   Skupina VIII 30% mjesečnog obroka ili anuiteta
 • uređuje se dodatno subvencioniranje kredita za dvije godine u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja. 

Uvjeti subvencioniranja:

Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita moći će podnijeti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija (banka), koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Ovaj zakon ima i demografsku mjeru jer se dodatno produžuje rok subvencioniranja kredita za dvije godine za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita. Također, u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja dodatno se produžuje rok subvencioniranja kredita za dvije godine.

Subvencioniranje kredita odobravat će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500,00 eura po metru kvadratnom u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita i čiji rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina.

Do sada je provedbom Zakona o subvencioniranju stambenih kredita prema objavljenom javnom pozivu realizirano i odobreno 2.321 zahtjeva za subvencioniranje kredita, a za što je Republika Hrvatska putem subvencija osigurala za 2017. godinu 17,5 milijuna kuna, za 2018. godinu 42 milijuna kuna, s projekcijom za 2019. i 2020. godinu od 35 milijuna kuna. Također, 41 zahtjeva je odbijeno a njih 37 je odustalo od podnesenog zahtjeva.

Dosadašnjom analizom utvrđeni su i ovi podaci:

 • rođeno : 153 djece (od čega 7 para blizanaca)
 • prosječna životna dob korisnika kredita : 33 godine
 • prosječna površina stana : 92,85 m2
 • prosječna cijena nekretnine po m2 : 987,43 €/m2
 • prosječna cijena nekretnine ukupno : 77.612,83 €
 • prosječni rok otplate kredita : 20 godina
 • prosječna nominalna kamatna stopa : 3,27 %
 • prosječna efektivna kamatna stopa : 3,43 %
 • prosječan subvencionirani anuitet : 1.473,39 kn ili 195.32 €
 • Zainteresirana i stručna javnost svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja na Nacrt prijedloga Zakona mogla je uz prethodnu registraciju dostaviti putem portala e-savjetovanje najkasnije do 19. svibnja 2018. godine.

 • Izvješće o provedenom savjetovanju

 
Obrazac prethodne procjene za Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita na javnom savjetovanju od 15.02. do 02.03.2018. godine

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje za Obrazac prethodne procjene o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita u razdoblju od 15. veljače 2018. do 2. ožujka 2018. godine.

Zbog velikog interesa građana za ovu mjeru stambenog zbrinjavanja a na temelju podataka dobivenih analizom primjene zakona, Ministarstvo radi na tome da se ova mjera stambenog zbrinjavanja nastavi ali i poboljša kroz izmjene zakona.

U dosadašnjoj provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (Narodne novine broj 24/17) sredstvima iz proračuna Republike Hrvatske subvencionirala se polovica mjesečnih obroka ili anuiteta prve četiri godine otplate kredita.  Omogućeno je subvencioniranje kredita za kupnju stana ili kuće odnosno gradnju kuće podnositelju zahtjeva koji sam ili njegov bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću, te se u provedbi pokazalo nedostatno definirano stanje stana ili kuće u vlasništvu a koja nije pogodna za stanovanje. Analizom zaprimljenih i odobrenih zahtjeva utvrđeno je da je 66,3 posto zahtjeva realizirano u najrazvijenijim jedinicama lokalne samouprave stoga je potrebna ravnomjernija raspodjela subvencija kredita ovisno o indeksu razvijenosti grada ili općine u kojoj se nalazi subvencionirani stan ili kuća. Također se tijekom provedbe predmetnog zakona pokazao nedostatnim postojeći popis potrebne dokumentacije koju je potrebno priložiti za kupnju stana ili kuće odnosno gradnju kuće.

Slijedenom navedenoga Nacrtom prijedloga Zakona:
 • utvrđuje se novi rok do 31. prosinca 2020.godine u kojem APN objavljuje javne pozive za svaku kalendarsku godinu;
 • jasnije se definira stanje stana ili kuće koja je u vlasništvu podnositelja zahtjeva ili njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera, a koja nije pogodna za stanovanje;
 • jasnije se definira dokumentacija priložena zahtjevu za kupnju stana ili kuće odnosno dokumentacija priložena zahtjevu za gradnju kuće 
 • uređuje se subvencioniranje kredita koje građani uzimaju od kreditnih institucija za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnje kuće, na način da se u razdoblju od pet godina subvencionira dio mjesečnih obroka ili anuiteta koji ovisi o skupini prema indeksu razvijenosti u kojoj se nalazi grad ili općina u kojoj je predmetni stan ili kuća;
 • uređuje se dodatno subvencioniranje kredita za dvije godine u slučaju da je podnositelj zahtjeva ili član njegova obiteljskog domaćinstva utvrđenog invaliditeta većeg od 50% tjelesnog oštećenja;

 • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti u javno savjetovanje putem portala eSavjetovanja te svojim argumentiranim primjedbama i prijedlozima pomoći u definiranju izmjena zakona. 


Napomena: Savjetovanje za Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita se provodi u trajanju od 15 dana sukladno odredbi članka 16. stavka 2. Zakona o procjeni učinka propisa (Narodne novine broj 44/17.).
 
Nacrt Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima na javnom savjetovanju od 06.02. do 07.03.2018.
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja izradilo je Nacrt Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima za koji  se provodi javno savjetovanje u razdoblju od 6. veljače 2018. do 7. ožujka 2018. godine.
 
 • Predstavnici zainteresirane javnosti svoje prijedloge i komentare uz prethodnu registraciju mogli su poslati do 7. ožujka 2018. godine putem portala eSavjetovanja.

Propisi Europske unije koji se odnose na proizvode koji se upotrebljavanju za gradnju zgrada i infrastrukturne radove na javnom savjetovanju od 22.01. do 16.04.2018. godine

Europska komisija je pokrenula javno savjetovanje u sklopu izmjena Uredbe (EU) br. 305/2011. Savjetovanje je omogućeno na 23 jezika putem službenih stranica Europske komisije.

Uredbom (EU) br. 305/2011 nastoji se postići funkcioniranje jedinstvenog tržišta za proizvode koji se upotrebljavaju za gradnju zgrada i infrastrukturnih građevina. Kako bi se to postiglo, Uredbom se propisuju pravila o ocjenjivanju svojstava građevnih proizvoda te o obavješćivanju o rezultatima ocjenjivanja zajedničkim tehničkim jezikom (koji uglavnom sadržava usklađene europske norme i europske dokumente za ocjenjivanje) koja bi se trebala koristiti diljem Europske unije. Građevni proizvodi koji su ocijenjeni u skladu s pravilima Uredbe označavaju se oznakom CE. Države Europske unije mogu donositi propise za projektiranje i sigurnost zgrada i infrastrukturnih građevina ako se pritom koriste zajedničkim tehničkim jezikom Uredbe za proizvode s oznakom CE. Time se pouzdane i usporedive informacije o svojstvima građevnih proizvoda nastoji učiniti dostupnima stručnim osobama, javnim tijelima i potrošačima te omogućiti im usporedbu svojstava proizvoda različitih proizvođača iz različitih zemalja. Stoga se izbjegava isključivanje nekih proizvoda s nacionalnih tržišta samo zato što su proizvedeni u drugoj zemlji ili su u njoj ispitana njihova svojstva.

U nekoliko su izvora, primjerice u Izvješću o provedbi CPR-a iz 2016., mišljenjima s platforme REFIT i studijama o uredbama o europskom građevinskom sektoru, utvrđena pitanja koja utječu na funkcioniranje Uredbe, kao što su potreba za razjašnjenjem odredaba o pojednostavljenim postupcima, ograničeni dokazi o primjeni odredaba o pojednostavljenim postupcima za mikropoduzeća, veza s Uredbom (EU) br. 1025/2012 o normizaciji i obveznoj upotrebi normi u Uredbi, odredbe o nadzoru tržišta i načinu njihovog provođenja, detaljna pravila u pogledu prijavljenih tijela i pojednostavljenje postupovnih pravila za dovršenje europskih dokumenata za ocjenjivanje. U paketu mjera za energetsku uniju Europske komisije iz studenoga 2016. godine spominje se potreba za pronalaženjem rješenja u pogledu podjele unutarnjeg tržišta za građevne proizvode. Stoga Europska komisija trenutačno provodi zajedničku evaluaciju i procjenu učinka za potrebe moguće inicijative Europske unije za preispitivanje propisa Europske unije o građevnim proizvodima.

Ovim se javnim savjetovanjem nastoji svim zainteresiranim građanima i dionicima pružiti prilika da pridonesu toj inicijativi i izraze svoja stajališta o ključnim pitanjima koja su relevantna za evaluaciju i procjenu učinka. Pružanjem te prilike ovo savjetovanje dopunjuje prethodna, ciljanija savjetovanja s dionicima.

Savjetovanjem će se dobiti informacije za izvješće Komisije o evaluaciji i procjeni učinka te za zakonodavni prijedlog koji će pratiti izvješće pokažu li zaključci evaluacije da je potrebno mijenjati propise Europske unije o građevnim proizvodima.

 • Savjetovanje se provodi u razdoblju od 22. siječnja 2018. do 16. travnja 2018. godine a dodatne informacije o načinu provođenja javnog savjetovanja mogu se pronaći na službenim stranicama Europske komisije.