Plan zakonodavnih aktivnosti

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 277. sjednici, održanoj 11. siječnja 2024. godine, donijela je Plan zakonodavnih aktivnosti za 2024. godinu.

U okviru Plana zakonodavnih aktivnosti u 2024. godini planirano je ukupno 95 zakona. 

Iz djelokruga Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine planirani su: 
 
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu
  I tromjesečje 

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskoj inspekciji
  I tromjesečje 

 • Zakon o načinu izvršenja presuda Europskog suda za ljudska prava u skupini predmeta Statileo protiv Hrvatske (br. 12027/10) i odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3242/2018 i dr.
  I tromjesečje

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
  I tromjesečje 

 • Zakon o prijenosu vlasništva nekretnina na Sindikalni fond nekretnina
  I tromjesečje 

 • Zakon o upravljanju i održavanju zgrada (PUP)
  II tromjesečje 

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji
  II tromjesečje

 • Zakon o prostornom uređenju (RM)
  IV tromjesečje 


Napomena:
Oznakom  "(PUP)" označeni su nacrti prijedloga zakona za koje će se provesti procjena učinaka propisa.

Nacrti prijedloga zakona koji su dio programa rada Vlade Republike Hrvatske, drugog strateškog akta ili reformske mjere označeni su oznakom "(RM)".

Više informacija o Planu zakonodavnih aktivnosti dostupno je na internetskim stranicama Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske.