Plan zakonodavnih aktivnosti za 2021.

Vlada Republike Hrvatske na svojoj 32. sjednici, održanoj 23. prosinca 2020. godine, donijela je Plan zakonodavnih aktivnosti u kojem su sadržani nacrti prijedloga zakona koje se planira utvrditi tijekom 2021. godine.

U okviru Plana zakonodavnih aktivnosti u idućoj godini planirano je ukupno 145 zakona, od toga za njih 20 planira se provesti postupak procjene učinaka propisa. Plan također sadrži ukupno 12 zakonskih prijedloga koji su po svojoj naravi reformski odnosno imaju svoj temelj u programu rada Vlade Republike Hrvatske, Nacionalnom programu reformi ili drugom strateškom aktu ili reformskoj mjeri.

Iz djelokruga Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine planirani su : 
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju državnom imovinom 
  I. tromjesečje 2021.

 • Zakon o upravljanju i održavanju zgrada (PUP)
  I. tromjesečje 2021.

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o najmu stanova
  II. tromjesečje 2021.

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji
  III. tromjesečje 2021.

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju  
  III. tromjesečje 2021.

Više informacija o Planu zakonodavnih aktivnosti dostupno je na internetskim stranicama Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske.