Projekt "Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima II" K.K. 12.1.1.03.0001

Slika //slike/Grupa2_logo_color.jpg


Naziv projekta:  "Uklanjanja i izgradnje zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima II"

Šifra projekta: K.K.12.1.1.03.0001

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Područje: Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima

Poziv: Usluge promidžbe i vidljivosti EU sufinanciranog projekta

Ukupna vrijednost projekta: 18.315.747,56 EUR

Iznos koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj: 17.399.960,18 EUR
 
Razdoblje provedbe projekta: od 28. prosinca 2020. godine do 31. prosinca 2023. godine

Opis projekta: Jaki potresi 28. i 29. prosinca 2020. prouzročili su ljudska stradanja i velike materijalne štete na području Sisačko-moslavačke te dijelova Karlovačke i Zagrebačke županije. 4. siječnja 2021. godine Vlada RH je proglasila katastrofu za Sisačko moslavačku te dijelove Zagrebačke i Karlovačke županije pogođene potresom. Od posljedica potresa ugrožena je daljnja stabilnosti zgrada/kuća te postoji opasnost od novih oštećenja, odnosno od naknadnog potpunog rušenja istih te je, uzimajući u obzir i utjecaj atmosferilija, potrebno provoditi organizirane aktivnosti izgradnje zgrada/kuća kako bi se spriječilo daljnje propadanje imovine pa ovaj projekt osigurava ono što je nužno potrebno za pristojan i dostojan život stanovnika potresom pogođenih područja. Navedene štete zahvatile su u velikoj mjeri i obiteljske kuće i stanove u višestambenim zgradama (VSZ) u vlasništvu Republike Hrvatske pa je ovim projektom predviđeno uklanjanje teško oštećenih obiteljskih kuća te izgradnja zamjenskih stambenih jedinica (obiteljskih kuća i višestambenih zgrada) kojima upravlja Republika Hrvatska. U sklopu ovog projekta gradi se 4 višestambene zgrade (3 u Glini (57 stanova) i 1 u Dvoru (19 stanova)) i 55 obiteljskih kuća na području Gline, Donjih Kukuruzara i Dvora te na području Hrvatske Kostajnice i Sunje. 

Cilj projekta: Uklanjanja i izgradnje stambenih jedinica u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima. 

Kontakti za više informacija:
 
Aktivnosti: