15.1.2021. - Poziv na javno predstavljanje ESMF – Okvir za upravljanje okolišnim i socijalnim pitanjima

Dana 2. srpnja 2020. između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj potpisan je Ugovor o zajmu za Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva. Ukupna vrijednost projekta je 183,9 mln EUR, a projekt će se provoditi do 30. lipnja 2024. godine.
 
Projekt se sastoji se od Komponente 1 koja je namijenjena oporavku nakon potresa i obnovi (165,56 mln EUR- nadležno Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine), u okviru koje će se obnoviti i odabrane zdravstvene ustanove i ustanove iz područja znanosti i obrazovanja stradale u potresu, te Komponente 2 koja je namijenjena nadzoru i pripravnosti javnog zdravstva (13,79 mln EUR- nadležno Ministarstvo zdravstva).

Temeljem propisanih procedura Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u obvezi je na javno savjetovanje objaviti Okvir za upravljanje okolišnim i socijalnim pitanjima (eng. Environmental and Social Management Framework) za komponentu 1 i 2, dok će Okvir za upravljanje okolišnim i socijalnim pitanjima (eng. Environmental and Social Management Framework) za komponentu 2 biti objavljen i na stranicama Ministarstva zdravstva.
 
Prema odredbama Ugovora o zajmu (br 9127-HR) odnosno odredbama Priručnika za provedbu projekta (POM) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je na službenim stranicama dokumente ESMF za komponentu 1 i ESMF za komponentu 2 za provedbu javnog savjetovanje za navedene dokumente koje traje od 5. siječnja 2021. do 22. siječnja 2021.
 
Nastavno na navedeno, Ministarstvo je u obvezi i javno predstaviti navedene dokumente, koje će se, kao virtualni javni konzultacijski sastanak, održati u četvrtak, 21. siječnja 2021. godine u 11.00 sati.

Zainteresirana javnost može pristupiti predstavljanju putem poveznice:
 
Microsoft Teams meeting
Join on your computer or mobile app
Click here to join the meeting
 
MPGI
Learn More | Meeting options
 
Ministarstvo će razmotriti sve komentare i prijedloge koje zaprimi tijekom javnog savjetovanja i konzultacijskog sastanka.