ESMF – Okvir za upravljanje okolišnim i socijalnim pitanjima - Objavljeni revidirani dokumenti

Dana 2. srpnja 2020. između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj potpisan je Ugovor o zajmu za Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva. Ukupna vrijednost projekta je 183,9 mln EUR, a projekt će se provoditi do 30. lipnja 2024. godine.

Projekt se sastoji se od Komponente 1 koja je namijenjena oporavku nakon potresa i obnovi (165,56 mln EUR- nadležno Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine), u okviru koje će se obnoviti odabrane zdravstvene ustanove i ustanove iz područja znanosti i obrazovanja stradale u potresu, te Komponente 2 koja je namijenjena nadzoru i pripravnosti javnog zdravstva (13,79 mln EUR- nadležno Ministarstvo zdravstva).

Temeljem propisanih procedura Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je javno savjetovanje za Okvir za upravljanje okolišnim i socijalnim pitanjima (eng. Environmental and Social Management Framework) za komponentu 1 i 2, dok je za Okvir za upravljanje okolišnim i socijalnim pitanjima za komponentu 2 provedeno javno savjetovanje i od strane Ministarstva zdravstva.

Javno savjetovanje provedeno je u razdoblju od 5. siječnja 2021. do 22. siječnja 2021. objavom dokumenta ESMF za komponentu 1 i dokumenta ESMF za komponentu 2 na službenim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, te objavom dokumenta ESMF za komponentu 2 na službenim stranicama Ministarstva zdravstva.

Tijekom trajanja javnog savjetovanja prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogle su se dostaviti e-mailom i poštom nadležnim Ministarstvima ili upisati u knjigu primjedbi koja je bila izložena uz dokumentaciju u prostorijama oba Ministarstva tijekom uredovnog radnog vremena.

U sklopu javnog savjetovanja dana 21. siječnja 2021. održano je i javno predstavljanje navedenih dokumenta putem virtualnog javnog konzultacijskog sastanaka.

Konačne verzije dokumenta ESMF za komponentu 1 i ESMF za komponentu 2 koje reflektiraju rezultate javnog savjetovanja i javnog predstavljanja dostupne su putem poveznica: