Projekti financirani iz zajmova međunarodnih financijskih institucija

Zajam Svjetske banke

Ugovor o zajmu za projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva, za čiju je provedbu nadležno Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, potpisan je 1. i 2. srpnja 2020. godine, a potpisnici su potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija Zdravko Marić i Elisabetta Capannelli, direktorica Ureda Svjetske banke za Hrvatsku. Nakon potpisa, međunarodni ugovori podliježu ratifikaciji u Hrvatskom saboru te je Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj ratificiran 31. srpnja 2020. godine i time su ostvareni osnovni preduvjeti stupanja na snagu. Razvojni cilj projekta je pomoći Hrvatskoj u obnovi nakon potresa u Zagrebu i okolici, unaprijediti institucionalne kapacitete za obnovu i jačati nacionalne sustave za pripravnost javnog zdravstva.
 
Ukupna vrijednost zajma iznosi 200 milijuna USD, od čega je 180 milijuna USD namijenjeno za oporavak i obnovu nakon potresa, 15 milijuna  USD za nadzor i pripravnost javnog zdravstva, te 5 milijuna  USD za upravljanje projektom.

Vrlo brzo nakon potresa Hrvatska je započela komunikaciju sa Svjetskom bankom te je izrađen dokument o procjeni štete Croatia Earthquake Rapid Damage and Needs Assessment 2020 ("Potres u Hrvatskoj – Brza procjena štete i potreba 2020.").  Prema toj procjeni, ukupna šteta na oko 25.000 zgrada, iznosi 86 milijardi kuna, što je više od 60 posto državnog proračuna.  

Vlada je 4. lipnja 2020. godine prihvatila Izvješće o vođenim pregovorima za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove nakon potresa i jačanja pripravnosti javnog zdravstva s ukupnom vrijednosti zajma u iznosu od 200 milijuna USD.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo znanosti i obrazovanja trenutno izrađuju „Priručnik za upravljanje projektom“ (Project Operational Manual (POM)) za provedbu projekta oporavka od potresa i pripravnosti javnog zdravstva. Cilj priručnika je pružiti pomoć svim relevantnim institucijama i organizacijama u upravljanju i provedbi projekta. Prihvaćanje dokumenta od strane Svjetske banke ujedno je uvjet za realizaciju zajma.