Pitanja i odgovori

Osnovna informacija vezana za građevne proizvode jest da je za stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanje na raspolaganje na tržište građevnih proizvoda uređeno u dva temeljna područja:

  • usklađeno područje, tj. u dio u kojem se na građevne proizvode primjenjuju pravila uređena Uredbom (EU) br. 305/2011 i u kojem se građevni proizvodi (u pravilu) označavaju „CE“ oznakom, i
  • neusklađeno područje, tj. u dio u kojem se na građevne proizvode primjenjuju nacionalna pravila i u kojem se građevni proizvodi ne označavaju „CE“ oznakom.  

Kontaktna točka za građevne proizvode dostavlja informaciju u roku od 15 radnih dana od primitka upita.

Postavi upit
Upit je moguće poslati putem adrese e-pošte cpr.kontaktnatocka@mpgi.hr

Napomena: Osobni podaci prikupljeni ovim putem koristit će se isključivo za potrebe odgovora na postavljeni upit i Ministarstvo ih neće koristiti za drugu svrhu niti ih neće prosljeđivati trećim osobama.
Najčešće postavljena pitanja