Radni primjerci geodetskog projekta

U svrhu uvida u sadržaj i sastavne dijelove geodetskog projekta koji su definirani Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o geodetskom projektu izrađeni su radni primjerci geodetskog projekta.