Područje obnove zgrada oštećenih potresom

Zakon

 • Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
  ("Narodne novine" broj 21/23)


Program mjera

 • Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
  ("Narodne novine" broj 28/23)


Uredbe i odluke Vlade

 • Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova u svrhu stjecanja prava vlasništva Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
  („Narodne novine“ broj 28/23)

 • Odluka o osiguranju novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
  ("Narodne novine" broj 34/21138/22)

 • Odluka o osiguranju novčane pomoći za nabavu kondenzacijskih bojlera i kondenzacijskih kotlova u zgradama oštećenima potresom
  ("Narodne novine" broj 49/21)

 • Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa
  ("Narodne novine" broj 12/2246/2255/22)

 • Odluka o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije iz djelokruga tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa
  ("Narodne novine" broj 51/22)

 • Odluka o načinu plaćanja i visini zajedničke pričuve za zgrade oštećene potresom na području Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
  („Narodne novine“ broj 26/23)

 • Odluka o određivanju tijela koje utvrđuje najviše cijene usluga, radova i građevnih proizvoda koje se mogu prihvatiti za isplatu novčanih pomoći prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
  („Narodne novine“ broj 26/23)

 • Odluka o financiranju najamnine za privremeno stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine oštećene odnosno uništene u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.
  („Narodne novine“ broj 51/23)

 • Odluka o sufinanciranju troškova režija za korisnike privremenog stambenog zbrinjavanja
  („Narodne novine“ broj 87/23)

 • Odluka o donošenju Programa stambenog zbrinjavanja na području Sisačko-moslavačke županije gradnjom 36 višestambenih zgrada
  („Narodne novine“ broj 21/24)
  Program stambenog zbrinjavanja na području Sisačko-moslavačke županije gradnjom 36 višestambenih zgrada

 • Odluka o organiziranom privremenom smještaju stradalnika potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.
  („Narodne novine“ broj 33/24)


Pravilnici

 • Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekta za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
  („Narodne novine“ broj 28/23)

 • Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove
  („Narodne novine“ broj 28/23)


Zaključci

 • Zaključak o ublažavanju posljedica globalnog poremećaja na tržištima građevinskih materijala i proizvoda - Metodologija utvrđivanja razlike u cijeni radova
  ("Narodne novine" broj 71/22)


Arhiva propisa

 • Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
  ("Narodne novine" broj 17/21)

 • Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
  ("Narodne novine" broj 99/21)

 • Zaključak o postupanju radi ublažavanja posljedica poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda
  ("Narodne novine" broj 107/21)

 • Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
  ("Narodne novine" broj 102/2010/21117/21)

 • Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
  ("Narodne novine" broj 88/22)

 • Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
  ("Narodne novine" broj 127/20)

 • Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove
  ("Narodne novine" broj 126/2119/22132/22)

 • Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
  ("Narodne novine" broj 17/2165/2151/2213/23)

 • Odluka o sufinanciranju troškova režija za privremeno stambeno zbrinjavanje prema Programu zbrinjavanja korisnika mobilnih stambenih jedinica na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
  („Narodne novine“ broj 26/23)

 • Odluka o financiranju organiziranog privremenog smještaja stradalnika potresa od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
  („Narodne novine“ broj 119/23)