Područje komunalnog gospodarstva

Zakoni

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu
  („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 - Odluka Ustavnog suda RH, 32/20)
 • Zakon o grobljima
  („Narodne novine“ broj 19/98, 50/12, 89/17 - Odluka Ustavnog suda RH)

 • Zakon o građevinskoj inspekciji
  („Narodne novine“ broj 153/13)
  Vezani zakon:
  • Zakon o državnom inspektoratu 
   („Narodne novine“ broj 115/18)

​Odluke

 • Odluka o evidentiranju svih nekretnina na području jedinica lokalne samouprave i ažuriranje podataka o obveznicima plaćanja komunalne naknade
  ("Narodne novine" broj 87/15)

Pravilnici

 • Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa
  („Narodne novine“ broj 136/06, 135/10, 14/11, 55/12) - nije na snazi od 21. veljače 2019.

 • Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa
  („Narodne novine“ broj 15/19)

 • Pravilnik o vođenju grobnog očevidnika i registra umrlih osoba
  („Narodne novine“ broj 143/98)

 • Pravilnik o grobljima
  („Narodne novine“ broj 99/02)


Ostali akti

 • Podatak o prosječnim troškovima građenja kubnog metra (m³) građevine u Republici Hrvatskoj
  („Narodne novine“ broj 98/18


Arhiva propisa

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu
  („Narodne novine“ broj 26/03 - pročišćeni tekst, 36/9570/97128/9957/00
  129/0059/0182/04178/0438/0979/09,  49/11144/12147/14)
  Vezani zakoni:
  • Zakon o cestama
   („Narodne novine“ broj 84/11, članak 141.)
  • Zakon o održivom gospodarenju otpadom
   („Narodne novine“ broj 94/13, članak 187.)
  • Zakon o gradnji
   („Narodne novine“ broj 153/13 članak 202. stavak 1.)
  • Zakon o pogrebničkoj djelatnosti
   („Narodne novine“ broj 36/15 članak 28.)
  • Zakon o grobljima
   („Narodne novine“ broj 19/9850/12)
    
 • Podatak o prosječnim troškovima gradnje m³ etalonske građevine u Republici Hrvatskoj
  („Narodne novine“ broj 59/10