Popis usklađenih tehničkih specifikacija na koje upućuje tehnički propis

Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
(„Narodne novine" broj 4/15, 24/15, 93/15133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/18, 43/19, 150/22142/23 )

Ovim Tehničkim propisom utvrđuje se popis usklađenih tehničkih specifikacija za građevne proizvode te razdoblja početka i završetka njihove primjene kao i istodobnog postojanja primjene odgovarajućih normi, i to na način da je:

  • u Prilogu 1 dan popis usklađenih normi za građevne proizvode,
  • u Prilogu 2 dan Popis europskih dokumenata za ocjenjivanje.

Usklađene norme iz Priloga 1 Tehničkog propisa kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području („Narodne novine" broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/1843/19) mogu se pretraživati putem Kataloga hrvatskih normi i nabaviti u Hrvatskom zavodu za norme.

Europski dokumenti za ocjenjivanje (EAD) dostupni su na internetskim stranicama Europske organizacije za tehničko ocjenjivanje (EOTA). 

Upute na europske dokumente za ocjenjivanje (EAD) objavljene su u Službenom listu Europske unije C 417, 16.11.2018., str. 13.-25.C 077, 20.03.2019., str. 78.-79. i L 142, 29.05.2019., str. 69.-71.

Popis EAD