Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju na javnom savjetovanju od 12.10. do 26.10.2018.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u javno savjetovanje uputilo Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju.

Ovim se Zakonom uređuju pitanja vezana uz provedbu Zaključka Vlade Republike Hrvatske o  smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, odnosno pitanja vezana uz pripojenje Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj Ministarstvu s 1. siječnja 2019. godine. 


Donošenjem predloženog Zakona:

  • Hrvatski zavod za prostorni razvoj pripojiti će se Ministarstvu 1. siječnja 2019. godine
  • stručne poslove prostornog uređenja za Državu obavljati će Ministarstvo 
  • poslove Zavoda preuzima Ministarstvo
  • dostupnost javnosti donesenog prostornog plana državne razine u analognom obliku osiguravati će Ministarstvo
  • Ministarstvo će preuzeti sve poslove, radnike, arhiv i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, prava i obveze, financijska sredstva i drugu imovinu Zavoda 
  • Zavod će prestati postojati danom upisa brisanja u sudskom registru
  • danom brisanja Zavoda prestati će mandat ravnatelju Zavoda, te predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Zavoda.

  • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 26. listopada 2018.g., uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.