Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama na javnom savjetovanju od 12.10. do 26.10.2018.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u javno savjetovanje uputilo Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Ovim se Zakonom uređuju pitanja vezana uz provedbu Zaključka Vlade Republike Hrvatske o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, odnosno pitanja vezana uz prestanak rada Agencije s 1. srpnja 2019. godine.


Donošenjem predloženog Zakona će:

  • prestati s radom Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada 1. srpnja 2019. godine
  • se propisati završavanje donošenja rješenja o izvedenom stanju
  • se urediti vraćanje predmeta i završavanje istih po mjesno nadležnim tijelima
  • se urediti preuzimanje materijalnih sredstava.

  • Zainteresirana i stručna javnost mogla se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 26. listopada 2018.g., uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.