Nacrt prijedloga Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije s Konačnim prijedlogom Zakona na javnom savjetovanju od 25. siječnja do 1. veljače 2023.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provelo je savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije s Konačnim prijedlogom Zakona u periodu od 25. siječnja do 1. veljače  2023. godine.


Obrazloženje za skraćeno eSavjetovanje: 
Za Nacrt prijedloga zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, s Konačnim prijedlogom Zakona predlaže se  savjetovanje od 7 dana s obzirom na to da su pitanja i poslovi vezani uz obnovu hitne i neodgodive prirode te je stoga predloženi Zakon potrebno donijeti po hitnom postupku.

Naime, donošenjem predloženog Zakona poslove vezane uz obnovu obnašat će jedno tijelo državne uprave čime će se premostiti uočene poteškoće u provedbi obnove zbog obavljanja tih poslova u različitim tijelima državne uprave. Pored navedenog, ovim Zakonom će se administrativno pojednostaviti postupak, te će se ujedno građanima olakšati provedba samoobnove davanjem novčanih pomoći za sve faze procesa (novčana pomoć za troškove izrade projekta i koordinacije samoobnove i mogućnost dobivanja novčane pomoći prije početka obnove). Također se pospješuje provedba stambenog zbrinjavanja pogođenih osoba i jača se transparentnost i vidljivost procesa obnove.