Javno savjetovanje o pilot projektu 'Energetska obnova zgrada u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja' (28.04.2015.-13.05.2015.)

Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Operativni program: OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.
Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga
Nadležno tijelo: MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA


Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijava “Energetska obnova zgrada u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“. Javni pozivi će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“; Specifični cilj 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“; Aktivnost 4c1.2. „Energetska obnova i poticanje OIE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja.“

Bespovratna sredstva su namijenjena energetskoj obnovi i poticanju obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama u vlasništvu središnje države ili vlasništvu lokalne i područne (regionalne) samouprave ili u vlasništvu javnih ustanova koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja, što će omogućiti smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora u skladu s odredbama Direktive o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU .

Predstavnici zainteresirane javnosti mogli su do 13. svibnja 2015. godine dostaviti svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt Uputa za prijavitelje putem obrasca za sudjelovanje u javnom savjetovanju adresu e-pošte: ee@mgipu.hr