Karte poplavljenih područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Dana 4. srpnja 2014. godine Državna geodetska uprava (DGU) je objavila na svojem Geoportalu DGU digitalnu ortofoto i kartu načinjenu iz digitalnih snimaka u infracrvenom spektru  mjerila 1:5000 (DOF 5), za poplavljena područja istočne Slavonije. Karta je nastala aerofotogrametrijskim snimanjem obavljenim 21. svibnja 2014. godine.
 

Dodatne informacije: